Fabienne Windels

Een nieuwe functie stelt gebruikers van Patentscope in staat octrooidocumenten op chemische structuren te doorzoeken. Deze functie herkent de namen van chemische verbindingen of hun structuren op basis van de in de aanvragen opgenomen afbeeldingen.

Fabienne Windels
Frank Van den Broek

Wat zijn de hoofdkenmerken van een goed merk? Het moet opvallen én beschikbaar zijn. Het moet geregistreerd zijn en in leven worden gehouden.

Fabienne Windels
Frank Van den Broek

Wat is Big Data precies en hoe zouden materies als eigendom, persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom grote dataprojecten kunnen beïnvloeden.

Fabienne Windels
Frank Van den Broek

Het is voor ondernemingen van cruciaal belang om hun knowhow, zakengeheimen en technologie te beschermen. Dat kan door informatie vertrouwelijk te houden of door het intellectueel eigendomsrecht toe te passen en bijvoorbeeld een octrooi aan te vragen.

Fabienne Windels

Inlichtingen die door ondernemingen vertrouwelijk worden gehouden om een concurrentieel voordeel te behouden, worden ‘bedrijfsgeheimen’ genoemd. Dankzij een nieuwe richtlijn worden deze geheimen beter beschermd.

Fabienne Windels

Frank Van den Broek

Het i-depot, een manier om uw idee, concept, ontwerp, prototype, enz. vast te leggen.

Fabienne Windels

Betrouwbare statistieken over intellectuele eigendom zijn een belangrijk instrument om wereldwijd de commerciële en technologische trends te begrijpen.

Frank Van den Broek

De Octrooicel van Sirris begint met de verspreiding van een reeks video's van deskundigen over kwesties in verband met intellectuele eigendom.

Frank Van den Broek

Wat zijn de belangrijkste punten in een geheimhoudingsovereenkomst?