Skip to main content

Precision manufacturing

Doorbraaktechnologieën voor productie

Nieuwe verspaningsgereedschappen, verspaningsstrategieën en bewerkingcentra zorgen niet langer voor disruptieve veranderingen, eerder voor incrementele verbeteringen. Door de evoluties in R&D te volgen kon Sirris mogelijke doorbraakinnovaties identificeren in zogenaamde geïntegreerde of ondersteunende bewerkingstechnologieën.

Inspiratie en inzicht voor transformatie naar Fabriek van de Toekomst

De technologische industrie in Nederland en België staat voor grote uitdagingen. Kwaliteit leveren, meegaan met de nieuwe ontwikkelingen, kleine productiereeksen betaalbaar houden, snelheid kunnen garanderen, duurzaam ondernemen, …. De Fabriek van de Toekomst maakt van deze uitdagingen kansen! Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, sector- en brancheverenigingen bundelen de krachten om ondernemingen en ondernemers te ondersteunen in hun transformatie naar een dergelijke Fabriek van de Toekomst.


De weg naar een Fabriek van de Toekomst start met het bepalen van het startpunt. Binnen een grensoverschrijdend samenwerkingsverband Vlaanderen-Nederland werd hiertoe een online bedrijfsscan ontwikkeld. Deze scan geeft inzichten, biedt inspiratie en helpt mijlpalen uit te zetten. Daarenboven benut het project FOKUS - 'Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking' - internationale kennis, om bij ondernemingen innovatie versneld te kunnen realiseren. Naast de scan kunnen bedrijven ook gebruik maken van ‘innovatievouchers’ om bij één van de technologiepartners een haalbaarheidsstudie uit te voeren en zodoende meer inzicht te verwerven, alvorens een technologie mee op te nemen in een ‘Fabriek van de Toekomst’-transformatieplan.

 

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.