2020 Europese workshop betreffende de standaardisatie van drukapparatuur

Op 16 november organiseert het Europees Comité voor Normalisatie een online workshop in verband met de standaardisatie van drukapparatuur.

De workshop heeft tot doel te leren, te discussiëren en ideeën uit te wisselen over verschillende hot topics betreffende de standaardisatie van drukapparatuur zoals waterstof, lassen of de publicatie van de volgende compilaties EN 13445 'Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten' en EN 13480 'Metalen industriële leidingsystemen'. Bijkomend zal men enkele bijgewerkte richtlijnen geven over het opstellen van geharmoniseerde normen betreffende drukapparatuur.

De online workshop is bedoeld voor experts die betrokken zijn bij het ontwerp en de bouw van drukapparatuur, fabrikanten van drukapparatuur, fabrikanten in de machine-industrie en van industriële installaties, operatoren van kleine en grote installaties, planningsmaatschappijen/studiebureaus, technische adviesbureaus en test- en monitoringorganisaties.

Het programma van de vergadering op 16 november vindt men hier. Dit evenement is gratis maar gelieve uw deelname te bevestigen door online te registreren voor 12 november.