Additive manufacturing en octrooien: enkele specifieke aspecten

Op 3 oktober 2019 organiseert Sirris een workshop om een antwoord te bieden op praktische vragen over additive manufacturing en octrooien. (voertaal = Frans)

Het veralgemenen van technologieën rond 3D-printen en additive manufacturing brengt vragen met zich mee rond intellectuele eigendom. Deze vragen zijn niet altijd eenvoudig en Sirris verdiept zich hier al enkele jaren in.

Vooral op het vlak van octrooien worden bepaalde specifieke aspecten vaak aangehaald door bedrijven of zelfs door particulieren die complexe stukken tekenen, uitrekenen of fabriceren of laten fabriceren met AM.

Op 3 oktober 2019 wordt in Seraing een seminarie gehouden met specialisten rond intellectuele eigendom die verduidelijking zullen brengen in verband met deze praktische vragen.

De namiddag begint met een algemeen overzicht van de markt van additive manufacturing, in het bijzonder in België (B. Denayer – Sirris). Vervolgens bekijken we wat we kunnen afleiden uit een analyse van het octrooilandschap op het vlak van AM, van de meest productieve landen en van de meest dynamische bedrijven (F. Monfort - Windels - Sirris).

N. Deconinck - DIE - bespreekt vervolgens deze vragen: Als een stuk al beschermd is zoals het met conventionele technieken geproduceerd is, in welke mate kan het dan vrij vervaardigd worden door additive manufacturing? In welke mate kan het geoctrooieerd worden? Hoe worden de octrooieerbaarheidscriteria toegepast in deze bijzondere context?

A. de Perthuis - Innovatech - zal het ten slotte hebben over onderdelen en wisselstukken. Deze kunnen gemakkelijk door AM gereproduceerd worden, maar mag dat? Wie, voor wie en in welke omstandigheden? Hoe staat het met intellectuele eigendom, maar ook met de waarborg op de kwaliteit en de juridische aansprakelijkheid?

Verdere informatie vindt u hier.

Schrijf u hier in.

 

Tags: