Is additive manufacturing geschikt voor uw bedrijf?

Sirris reikt de hand uit naar industriëlen, met een gratis analyse van hun behoeften en innovatiestrategie in additive manufacturing.

De acceptatiedrempels van AM

Sirris heeft de factoren in kaart gebracht die bedrijven afremt om additive manufacturing in hun productieketen in te zetten.Daarbij komen geregeld twee grote aandachtspunten naar voren:

  • de beheersing van de productkwaliteit en, meer bepaald, van de regels inzake kwalificering en certificering;
  • het gebrek aan kennis en vooral de beschikbaarheid van opleidingsmogelijkheden in de additieve technieken.

Met betrekking tot het eerste punt heeft Sirris al heel wat acties ondernomen:medewerking bij het opstellen van normen, onderzoek van de invloed van de fabricageparameters op de afgewerkte stukken, verbetering van de meetmethodes voor de poederkenmerken, beoordeling van de simulatieprogramma's,…).

Wat het gebrek aan kennis betreft, werkt Sirris samen met partners aan verscheidene projecten die de vorming van bedrijven beogen.

Hoe evolueren?

Sirris reikt de hand uit naar de industriëlen en stelt hen voor een analyse van hun behoeften en haalbare oplossingen in additieve technieken uit te voeren.

Die analyses zijn belangrijk voor bedrijven die hun producten of productiviteit met behulp van additieve manufacturing willen verbeteren.

Tegelijk zijn ze ook voor Sirris belangrijk, omdat het een beter inzicht wil verwerven in hun behoeften en de instrumenten wil ontwikkelen om eraan tegemoet te komen, opleidingen incluis.

Opleidingen

Onlangs werden twee projecten opgestart, het ene op regionaal, het andere op Europees niveau; beide zullen resulteren in de ontwikkeling van leermiddelen.

Het eerste, MT-FAB+, strekt tot doel opleidingsmodules voor technici uit te werken.Die modules behandelen diverse aspecten van de additieve-fabricageketen alsook de verschillende beschikbare materialen en procedés.De opleidingen zullen afgestemd zijn op de behoeften, vooral van de Waalse industriëlen.

Het tweede project, LILIAM, dat zeven Europese landen verenigt, is bedoeld voor het uitwerken van opleidingen in additive manufacturing op verschillende niveaus (operator, ontwerper, ingenieur) en ze een ruimere dimensie te verlenen via een Europees gecertificeerd diploma.

En tenslotte

Neem zeker contact op met een van de specialisten bij Sirris om een analyse op te starten en de technologische drempels die uw toegang tot innovatie afremmen, weg te nemen.