Eenheidsoctrooi en Eengemaakt Octrooigerecht in Europa - welke gevolgen voor ons?

De aanstaande komst van het eenheidsoctrooi en de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht zullen belangrijke veranderingen teweegbrengen in het Europese intellectuele-eigendomslandschap en met name in het octrooibestuur. Wat zijn deze veranderingen? En wat zijn de aandachtspunten voor elke nieuwe octrooiaanvraag? U vindt het antwoord tijdens dit seminar.