Workshop - 'Toepassing van de digital-twin-technologie op offshore windturbines'

In het kader van het Europese project DOCC-OFF organiseert projectpartner Sirris/OWI-Lab een afsluitende workshop rond de ontwikkeling en het gebruik van de digital-twin-technologie in de offshore windenergiesector.