Analyse van het machinepark voor datagestuurde optimalisering van operation & maintenance

Tijdens de nieuwe mastercourse ‘The opportunities and challenges of fleet-based analytics’ op 27 januari 2020 worden praktische technieken voor de analyse van machineparken voorgesteld.

Veel bedrijven waarin een park van (quasi identieke) machines operatief is, zoals windturbines, compressoren of bedrijfsvoertuigen, kunnen de bediening ervan permanent monitoren dankzij de onafgebroken ontwikkelingen in de sensor-, communicatie- en dataopslagtechnologieën. Door gelijkwaardige activa onderling te vergelijken kan men beter de fysieke prestaties en kenmerken ervan onderscheiden van de operationele omgeving, wat het mogelijk maakt ondermaatse prestaties, verkeerde configuraties en nakende defecten te identificeren. Bedrijven die de mogelijkheden van machineparkanalyses ten volle benutten, verwerven betere bruikbare inzichten en forse verbeteringen van de operationele efficiëntie. 

De mastercourse, een organisatie van het EluciDATA Lab, gaat dieper in op de cruciale thema’s van machineparkanalyse aan de hand van concrete voorbeelden uit de industrie. Zo zullen onder meer de volgende thema’s worden aangesneden: resterende nuttige levensduur en het predictief onderhoud, verwerking en invoering van ontbrekende data, onderlinge vergelijking van activa, identificering van abnormale en slechtere prestaties, en modelleren van nieuwe activa met behulp van historische gegevens.

Meer informatie over het aanbod van de mastercourse en het inschrijvingsformulier vindt u hier.