Overslaan en naar de inhoud gaan

Additive manufacturing-technologieën nemen hoge vlucht

In 2015 heeft Sirris een groeiend aantal ondernemingen bijgestaan om de haalbaarheid van additive manufacturing te beoordelen en de juiste technologiekeuzes te maken. Het Centrum heeft zich ook omringd met nieuwe partners die voortaan de productie van kleine reeksen zullen verzorgen.

De term ‘additive manufacturing’ bestrijkt een groep technologieën waarbij producten laagsgewijs worden opgebouwd. In vergelijking met bewerkingsprocedés, waarbij net materiaal wordt weggenomen, is de verspilling kleiner. Dankzij die technologieën kunnen heel complexe onderdelen worden geproduceerd die niet hoeven te worden geassembleerd en daardoor ook lichter zijn, wat een niet te verwaarlozen voordeel is in sectoren zoals de vliegtuigbouw of de automobiel.
Dankzij additive manufacturing kunnen ook de kosten en de benodigde tijd om prototypes te ontwikkelen worden verminderd. In 2015 zijn in België verschillende ondernemingen opgestart om producten te commercialiseren die met behulp van die technologieën zijn ontwikkeld.

“Additive manufacturing bereikt het maturiteitsstadium en heel wat bedrijven investeren in de technologie. Sirris zal zich daarom meer gaan richten op de ontwikkeling van gekwalificeerde productieonderdelen voor geavanceerde domeinen en zal de productie van kleine reeksen overlaten aan start-ups.”

Projecten in 2015

 • Doelgerichtere service: Sirris heeft in 2015 een reorganisatie doorgevoerd om met zijn begeleiding meer te focussen op spitstechnologie. Het Centrum zal zijn diensten verder uitwerken voor vier belangrijke technologieën (‘material jetting’, ‘binder jetting’, ‘vat photopolymerization’ en ‘powder bed fusion’). M.b.t. twee andere technologieën die al goed zijn ontwikkeld (‘sheet lamination’ en ‘directed energy deposition’) heeft Sirris externe partners geïdentificeerd en op het domein van materiaalextrusie zal het zijn huidige dienstverlening voortzetten.
   
 • In 2015 heeft Sirris bijna 500 industriële projecten inzake additive manufacturing begeleid, d.i. een kwart meer dan het jaar voordien. Additive manufacturing-technologieën zagen iets meer dan twintig jaar geleden het licht. Ze komen nu stilaan op het publieke domein en worden toegankelijker voor ondernemers.
   
 • Zeven nieuwe onderzoeksprojecten werden gestart in 2015, waaronder drie Marshall-projecten gericht op additive manufacturing van metalen onderdelen voor vliegtuigbouw en ruimtevaart.
   

Op welke projecten werken we vandaag?

 • 14 onderzoeksprojecten: er wordt voortgewerkt aan de zeven projecten die vóór 2015 werden gestart, aangevuld met zeven nieuwe projecten, waaronder:
   
 • EFRO Iawatha (InnovAtion en WAllonie par les TecHnologies Additives): Sirris heeft de krachten gebundeld met zes Waalse universiteiten en onderzoekscentra om nieuwe uitrusting aan te kopen, waaronder een nieuw station voor laser melting van metaalpoeder dat eind 2016 in gebruik zal worden genomen. Dit met het oog haalbaarheidstudies voor het ontwerp van nieuwe onderdelen, hun validatie en hun certificatie op mechanisch vlak. Dit project wordt mede gefinancierd door Wallonië en Europa.
   
 • Normenantenne: Sirris werkt de procedures uit die moeten worden gerespecteerd opdat de stukken die door additive manufacturing worden geproduceerd in overeenstemming zijn met de nieuwe Europese normen. Bij gebrek aan normen gaat het Centrum prenormatief te werk, d.w.z. dat wordt gespeurd naar best practices, die vervolgens normen kunnen worden. Zo onderzoekt Sirris hoe de poeders die in additive manufacturing-machines worden gebruikt kunnen worden aangewend, behandeld en gerecycled.
   
 • Begeleiding van ondernemingen (industriële projecten) laat een sterke groei optekenen in Vlaanderen, waar Sirris sinds 2014 een team van experts op het domein van additive manufacturing inzet. In Wallonië wordt intensiever samengewerkt rond de overdracht van technologie naar ondernemingen die additive manufacturing-technologieën willen inzetten voor hun eigen behoeften maar ook naar nieuwe dienstverleners.
   

Inspiratiemomenten

Sirris heeft zes masterclasses georganiseerd om ondernemingen te helpen het ontwerp van hun producten opnieuw uit te denken op basis van het potentieel van additive manufacturing:

 • twee collectieve masterclasses waarbij verschillende ondernemingen werden samengebracht en elk rond een eigen, voor hun activiteit belangrijk, product de kennis toepaste;
 • vier privémasterclasses bij ondernemingen.
   

Zo heeft Borit een 3D-geprint onderdeel ontwikkeld om de gerichte en precies gedoseerde gastoevoer in zijn productieproces te verzekeren. Het onderdeel, dat in één keer kan worden geprint, vervangt een dure en complexe assemblage. Bij Atlas Copco hebben ontwerpafdelingen van verschillende landen samen nagedacht over de manier om een compressor te optimaliseren en is een team opgericht dat gespecialiseerd is in additive manufacturing.

Ontdek ons volledige dienstenaanbod rond Additive Manufacturing.