Overslaan en naar de inhoud gaan

Goedkoper en bedrijfszekerder dankzij research

Het OWI-Lab zet zijn polyvalente meetsystemen en geavanceerde data-analyse in voor meet- en monitoringcampagnes in windparken. En in de klimaatkamer worden onderdelen van windturbines in extreme omstandigheden getest. De ambitie? Door onderzoek windenergie goedkoper en bedrijfszekerder maken.

Wat offshorewindparken betreft is België een van de Europese pioniers. Om energiewinning op zee qua kostenefficiëntie op hetzelfde niveau te brengen als sommige andere energiebronnen, is onderzoek onontbeerlijk. Het OWI-Lab zet zijn polyvalente meetsystemen en geavanceerde data-analyse in voor meet- en monitoringcampagnes in windparken. En in de grootste klimaatkamer van Europa kunnen onderdelen van windturbines in extreme omstandigheden worden getest.

“Om offshore windenergie qua kostenefficiëntie op hetzelfde niveau te brengen als traditionele energiebronnen, is onderzoek onontbeerlijk”

Projecten in 2015

  • Project ‘Offshore Wind O&M Excellence’ (OWOME): Operations & Maintenance (O&M) vertegenwoordigt bijna een derde van de kosten in de volledige levenscyclus van een windmolenpark op zee. Dit vierjarige VIS-project met IWT-steun heeft als doel om de ontwikkeling en validatie van slimme en kosteneffectieve O&M-oplossingen te ondersteunen en mogelijk te maken. Bij de VUB werd een krachtig datawarehouse opgezet om alle verzamelde data te clusteren en te analyseren. Zo krijgen fabrikanten meer inzicht in de impact van omgevingsfactoren (weersomstandigheden, golfstroming, corrosie …) op de slijtage van componenten met het oog op innovatieve O&M-oplossingen. Een gebruikersgroep volgt het traject op de voet.
     
  • Testcampagnes grootste Europese klimaatkamer: dit testlabo in de Antwerpse haven wordt gebruikt voor onderzoeks-, test- en validatieprojecten van verschillende elektromechanische systemen die in moeilijke en extreme klimaatomstandigheden moeten werken. Naast functionele testen op grote componenten voor windturbines (zoals tandwielkasten, transformatoren, vermogensomvormers, hydraulische componenten ...) werden ook testcampagnes opgezet voor vermogenselektronica voor de zonne-energiemarkt. Verder vonden spelers in wegenbouw, mijnbouw, landbouw en defensie de weg naar de state-of-the-art testinfrastructuur van het OWI Lab.
     

Ontdek ons volledige dienstenaanbod rond windenergie.