Bedrijven transformeren, Sirris evolueert mee

Herman Derache

Om de technologische vernieuwing bij bedrijven te blijven ondersteunen en impact te hebben op lange termijn blijft onze organisatie ook zelf inhoudelijk innoveren en de lat steeds hoger leggen. Daarom startten we in 2016 een eigen transformatie, met een tijdshorizon van drie jaar, om de uitdagingen van de bedrijven een stap voor te blijven en hen zo nog beter te kunnen helpen innoveren.

Meerjarenplan 2017-2020

Bij elke afweging of beslissing houdt Sirris steeds haar kernmissie als collectief centrum voor ogen: bedrijven helpen technologische innovaties te realiseren, voor een duurzame, economische groei. Vandaag en ook morgen blijft dit een absolute noodzaak. Bedrijven worden immers geconfronteerd met steeds snellere en meer ingrijpende veranderingen. Ze kunnen rekenen op de steun van Sirris, bij het maken van de juiste technologische keuzes en het vertalen van hun innovatie in vermarktbare producten of diensten, betere processen of in een sterkere business. Het landschap waarin zij actief zijn, wijzigt voortdurend. Onze bedrijven moeten volgen en ook Sirris evolueert mee.

 

Om dit inhoudelijke te sturen hebben we in 2015 het 'Masterplan Innovation' ontwikkeld, met daarin de industriële trends die we onderbrachten in de thema’s 'business of the future', 'product of the future' en 'factory of the future'.  Het plan is opgebouwd als praktisch referentiekader rond drie basiscomponenten die welgekend zijn in de industrie: bedrijven doen zaken (business), waarvoor ze producten en diensten ontwikkelen en deze producten en diensten moeten worden gemaakt. 

 

De vraag die hier nog onbeantwoord bleef, was: op welke capaciteiten en noodzakelijke competenties willen wij bij Sirris inzetten om de industrie hierin te ondersteunen? Het antwoord haalden we uit een consultatieronde bij de bedrijven in onze sector en dit vormt de basis voor ons toekomstig portfolio.

 

Wat met het maken van 'smart products', maar ook - en vooral - het industrialiseren van die smart products? En hoe ermee geld verdienen? De productieomgeving om dit te realiseren is eveneens van groot belang. Hier speelt de digitale revolutie een grote rol, een vak apart met eigen vaardigheden die je eerst onder de knie moet krijgen. Daarom gaan we de komende drie jaar ook voluit investeren in personeel en nieuwe infrastructuur.

Domein-overschrijdende aanpak

In 2016 konden onze bedrijven op ons rekenen in 1.734 industriële projecten en 126 collectieve onderzoeksprojecten. We stonden in voor tal van interventies bij 1.334 verschillende bedrijven. In het totaal vertegenwoordigt dit een omzet van zo'n 23 miljoen euro.

 

Zo blijft Sirris over de nodige middelen beschikken om vandaag en morgen te blijven investeren in innovatie om onze bedrijven te ondersteunen. Zeker in deze turbulente tijden willen we een belangrijke rol blijven spelen voor de industrie, met onze multidisciplinariteit en domein-overschrijdende aanpak als troeven om technologische uitdagingen aan te gaan.

 

Dat Sirris op de goedkeuring van de bedrijven kan rekenen, leerde ons een grondige enquête die plaatshad in het voorjaar en waaraan zo'n 500 bedrijven uit de sector en van over het hele land deelnamen: maar liefst 50 procent van de ondervraagden denkt spontaan aan Sirris voor hulp bij technologische innovatie en bij 35 procent staan we zelfs op de eerste plaats. Vergeleken met een gelijkaardige enquête in 2011 zijn we ondertussen niet alleen beter bekend in de industrie - van 33 procent in 2011 naar 50 procent in 2016, het aantal spontane aanvragen om ondersteuning is met 10 procent gestegen. Onze positieve reputatie als collectief centrum met kennis van baanbrekende nieuwe technologieën is dus andermaal en zeer overtuigend bevestigd.

 

Jaarverslag 2016 in pdf

Download het jaarverslag 2016 als pdf