Overslaan en naar de inhoud gaan

Sirris helpt bedrijven om lichtere, geminiaturiseerde en intelligente producten te creëren

Sirris begeleidt innovatie door ondernemingen te helpen bij het creëren van steeds lichtere, geminiaturiseerde producten met een steeds rijkere waaier aan functionaliteiten.

De creatie van lichtere, kleinere en intelligentere toekomstproducten berust op de gecombineerde beheersing van nieuwe technologieën: computerondersteunde conceptie en engineering, topologische optimalisering, microfabricatie, geprinte elektronica, micro-injectie, hybride onderdelen en multimaterialen… In 2016 heeft Sirris zijn expertise verder ontwikkeld en is het begonnen aan een transformatie. Dit om aan bedrijven een begeleiding te kunnen bieden die nog meer in deze domeinen geïntegreerd is.

Projecten in 2016

Product Development Hub in wording

Sirris groepeert nu alle technologieën die er nodig zijn voor de creatie van toekomstproducten, in een organisatie die meer interactie en meer integratie tussen deze technologieën mogelijk maakt. Doelstelling: bedrijven efficiënter begeleiden bij het verwerven van kennis en bij het maken van functionele en betrouwbare proof of concepts, om snel de stap naar industrialisering te kunnen zetten. De lancering van deze nieuwe Product Development Hub is voorzien tegen einde 2017.

Geminiaturiseerde producten

Heel wat industriële producten hebben in 2016 gebruik gemaakt van de Sirris-expertise om microstukken en miniproducten met meerdere functies te ontwikkelen, en dat vooral in de biomedische sector. Allemaal projecten waarbij steeds meer disciplines komen kijken: elektronische, optische, mechanische… Met de nieuwe investeringen en onderzoeksprojecten die in 2016 werden gestart, blijft Sirris aan de spits van kennis en technologieën in het domein van de miniaturisatie.

Lichte producten

Het lichter maken van producten gebeurt meer dan ooit door middel van kunststofmaterialen. In dit domein heeft Sirris in 2016 nieuwe wegen geopend. Eerst en vooral met de uitwerking van nieuwe methodieken voor de conceptie van hybride producten, die gebaseerd zijn op originele begrippen voor de optimalisering van vormen. Sirris heeft ook de oppuntstelling voortgezet van verschillende  vormprocedés die toelaten om kunststofmaterialen te verenigen met andere materialen (thermoplastische composieten, metalen…).

Intelligente producten

Om de digitale transformatie in de productontwikkeling te begeleiden, heeft Sirris zijn expertise ontwikkeld in de conceptie van micro-inkapselingen voor sensoren en microsystemen die in voorwerpen moeten worden geïntegreerd. De organisatie heeft zich ook uitgerust voor het maken van functionele demo’s waarin verschillende mechanische, elektrische, elektronische en connectiviteitsfuncties zitten. Ten slotte heeft Sirris zich vertrouwd gemaakt met verschillende conceptieprogramma’s die specifiek zijn voor geconnecteerde objecten, met de bedoeling kmo’s te helpen bij het beslissende integratieproces van intelligente functies in hun producten.