Overslaan en naar de inhoud gaan

Additive manufacturing

AM on the shopfloor

Gediversifieerde polymeren voor 3D-printing 

Sirris heeft een nieuwe sintermachine voor polymeerpoeders aangekocht waarmee het een ruimere waaier van materialen kan inzetten.

 

Tot nog toe maakten de meeste SLS-printers (Selective Laser Sintering) gebruik van polyamide, terwijl de industriële behoeften voor zowel prototypes als eindproducten almaar meer gediversifieerd geworden zijn en stoffen vergen die dichter aanleunen bij de geïnjecteerde kunststoffen.

 

Bijgevolg heeft Sirris een nieuwe machine aangekocht, de Prodways ProMaker P1000. Deze printer is meer ‘open’ is dan de vorige machines die Sirris vroeger gebruikte. Op de nieuwe machine kunnen immers andere materialen worden ingezet, zoals onder meer PP en PLA, en ook flexibele kunststoffen zoals TPU. Ze kan ook producten met hardheidsgradiënt op eenzelfde onderdeel (in TPU)  fabriceren. De machine heeft een bouwvolume van 300x300x300 mm en is voorzien van een CO2-laser van 30 W met een bundeldiameter van 450 µm.

 

Op die manier kan Sirris bedrijven nieuwe toepassingsdomeinen voor additive manufacturing voorstellen.

Sirris-expertise in additive manufacturing uitgebreid aanwezig op Rapidpro 

Met een stand, deelname aan presentaties en panelgesprek en twee inzendingen in de Hall of Fame was Sirris nadrukkelijk aanwezig op RapidPro, die van 7 tot 9 maart plaatsvond in het Nederlandse Veldhoven. Naast een workshop voor beginners en deelname aan het panelgesprek 'Interactief Forum Certificering en normering in Additive Manufacturing' zorgde Sirris voor de presentatie 'Topologisch optimaliseren als inspirerende design tool' over de oneindige mogelijkheden en beperkingen van de technologie. Sirris gaf ook samen met adviesbureau Berenschot een sessie rond de businesskant van AM. Twee inzendingen van Sirris werden goedgekeurd en waren te zien in de selectie van de Hall of Fame: een 'gooseneck bracket', het resultaat van een samenwerking tussen ASCO Industries, Sirris en SLM Solutions, en een productietool voor het maken van composieten dat samen met Com&Sens werd ontwikkeld. Op onze stand ten slotte konden de bezoekers kennismaken met de Sirris-specialisten en expertise in AM. Er waren onder meer vier nieuwe ontwerpen tentoon gesteld. 

Sirris neemt deel aan zeepkistenrace met eigen concept 'Da Vinci'  

Op 10 september nam Sirris deel aan de zesde editie van de Red Bull Zeepkistenrace in Kluisbergen. Aan de wedstrijd gingen weken intensieve voorbereiding vooraf. Een team van Sirris-medewerkers creëerde de unieke zeepkist 'Da Vinci' door verschillende, nieuwe technologieën te combineren. Zowel het ontwerp als de uitwerking bevatten enkele originele ideeën: zo vond de stuurinrichting haar inspiratie bij het sturingsprincipe van een skateboard, werd bamboe ingezet als materiaal voor de structuur en kwamen we wellicht met een primeur op de proppen door gebruik te maken van additive manufacturing bij de bouw van onze racewagen. Het team kon hiermee in een totaal andere, ietwat onverwachte context illustreren wat de mogelijkheden zijn van de technologieën die we in huis hebben. 

 

Voor 2017-editie van de Red Bull Zeepkistenrace schreven zich meer dan 700 teams in. Daaruit selecteerde de jury de 65 deelnemende teams. Onder het oog van zowat 30.000 toeschouwers wisten zo goed als alle zelfgemaakte bolides, al dan niet in één stuk, de finish te bereiken. De Da Vinci van Sirris kon haar vuurdoop met verve doorstaan. Bovendien kon onze zeepkist rekenen op heel wat interesse, onder meer van de Belgische rallyrijder Thierry Neuville.

 

Om de deelname van Sirris te ondersteunen werd een heuse campagne opgezet ia sociale media.

 

Hoe het Sirris-team deze spannende dag wist te ervaren, kunt u mee beleven via volgend filmpje: https://www.sirris.be/nl/blog/sirris-verrast-met-origineel-design-en-materialengebruik-op-zeepkistenrace

Intégration de l’AM en production

Avec son atelier de fabrication additive intégré (AM Integrated Factory), Sirris démontre que la fabrication additive est prête à passer le cap de la production. L’inauguration a eu lieu le 14 novembre dans le parc de machines de Diepenbeek. Combinant plusieurs technologies, la ligne pilote - un investissement de 2,5 millions d’euros - est une première pour la Belgique et sans doute ailleurs.

 

L’AM Integrated Factory a été développé dans le cadre du projet FEDER « Intégration de l’impression 3D métal ». Si, au début, on n’imprimait que des polymères, la technologie permet en effet aujourd’hui de produire des pièces métalliques plus complexes, une évolution s’accélère ces dernières années.

 

La configuration pilote combine différentes technologies de pointe et amène ainsi le concept d’usine du futur sur le lieu de travail : le LBM (laser beam melting), le fraisage haute précision à cinq axes, le durcissement au laser, la fonctionnalisation de surface à l’aide d'un laser femtoseconde et l’assistance opérateur par un cobot.

 

L’AM Integrated Factory est une usine pilote destinée aux démonstrations et à la recherche au niveau industriel. Elle démontre que différentes technologies de pointe peuvent désormais être intégrées sur une seule ligne de fabrication, ce qui rend la production plus rapide et précise tout en permettant d’atteindre un « first time right » de composants complexes à haute valeur ajoutée.

AM integreren op de productievloer

Met haar AM Integrated Factory  toont Sirris dat additive manufacturing (AM) klaar is voor de productievloer. Op 14 november vond de officiële lancering plaats in de machinehal in Diepenbeek. De pilootlijn die verschillende technologieën combineert - een investering van 2,5 miljoen euro - is een primeur voor België en ongetwijfeld ook voor ver daarbuiten. 

 

De AM Integrated Factory werd ontwikkeld in het kader van het EFRO-project ‘Integratie van 3D-metaalprinten’. Waar initieel enkel polymeren geprint werden, maakt de huidige technologie het mogelijk immers om complexe componenten uit metaal te printen, een evolutie die de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen.

 

De pilootopstelling combineert verschillende state-of-the-art technologieën en brengt zo het idee van de 'factory of the future naar de werkvloer: LBM (laser beam melting), vijfassig hoogprecisiefrezen, laserharden, oppervlaktefunctionaliseren met een femtosecondelaser en operatorondersteuning door een cobot.

 

De ‘AM Integrated Factory’ is een pilootfabriek voor demonstraties en onderzoek op industrieel niveau. De lijn toont aan dat verschillende doorbraaktechnologieën nu ook geïntegreerd kunnen worden op één productielijn, wat de productie sneller en accurater maakt en bovendien ‘first time right’ bereikt kan worden van complexe onderdelen met een hoge toegevoegde waarde.

FASTOPT - additieve fabricage voor lichtere optische systemen 

Het project FASTOPT ('Fabrication Additive pour Systèmes OPTiques) wilt additieve productieprocessen ontwikkelen en/of aanpassen voor metalen en keramieken, om zo vormvrijheid, niveau van afwerking, dimensionale stabiliteit en mechanische sterkte te bereiken geschikt voor de verwezenlijking van innovatieve optische componenten met een compacte, stabiele, vrij vorm en hoge precisie. De markt die voornamelijk wordt beoogd, is deze   van optica aan boord van observatiesatellieten. Deze markt is gekenmerkt door een forse groei en heel wat concurrentie, wat vraagt om optimalisatie en zelfs doorbraaktechnologieën op het vlak van vorm en architectuur, conceptiemethoden, materialen, meet- en controleprocedés en -methoden.

 

Het eerste doel van het project is de ontwikkeling van benaderingen voor ontwerp, procedés en materialen voor additieve fabricage met metaal en keramiek, de oppervlaktebehandelingen en meetinstrumenten voor de optische kwaliteit. Het tweede doel is de validatie en evaluatie van de performantie van de nieuwe ontwikkelingen op een selectie van industriële demonstratoren en toepassingen.

 

Het Marshall-SkyWin-project ging van start in december 2017 voor een duur van drie jaar. Coördinator is Any-Shape, met als industriële partners AMOS, LambdaX en Lasea en de onderzoekseenheden BCRC, de ULg/Centre Spatial de Liège en Sirris.