Investeringen en advies doen technologische industrie bloeien

In 2017 hielp Sirris 1.300 klanten met innoveren en er werden 1.500 projecten afgerond. Op basis van cijfers van Agoria konden we de resultaten van de laatste drie jaar bij onze klanten vergelijken met wat gemiddeld is in de sector. Deze vergelijking  leerde ons dat onze bedrijven er in slaagden 12 procent meer toegevoegde waarde te creëren dan de rest van de sector.

De lat moet hoger

Dergelijke resultaten zijn uiteraard positief, maar geen reden om op onze lauweren te rusten. Kijken we naar het grotere plaatje, dan blijkt België op vlak van innovatie en digitalisering niet meer tot de Europese of wereldwijde top te behoren: in de jongste Digital Economy and Society Index (DESI) strandde ons land op de achtste plaats in Europa. Wereldwijd staan we op een 27ste plaats wat betreft innovatie (Global Innovation Index 2017). De ambitie voor ons land moet hoger liggen als we onze welvaart willen behouden en terug tot het koppeloton voor innovatie horen. België heeft nood aan een sterkere innovatiecultuur.

Gerichte investeringen

Sirris wil hiertoe bijdragen en investeert jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in expertise en hoogtechnologische infrastructuur om de bedrijven te helpen bij hun innovatie en digitalisering. Hiervoor vertrekken we van het Masterplan Innovatie van Sirris en Agoria, dat een inzicht geeft in de toekomstige trends en uitdagingen van de bedrijven. We richten ons op specifieke thema's, die antwoord bieden op collectieve uitdagingen en waarin ook de bedrijven zelf moeten investeren om in de toekomst succesvol te zijn.

De uitdagingen waarop we ons vandaag focussen, zijn onder andere: de impact van digitale technologie op proces-, product en bedrijfsmodel, slimme en geconnecteerde producten, en gedigitaliseerde productie in de richting van 'Industrie 4.0'. Deze thema's zijn eveneens de basis geweest voor onze activiteiten en projecten doorheen 2017. U leest er meer over in ons jaarverslag.

Herman Derache, Managing Director Sirris

 

Download het jaarverslag 2017 als pdf

NederlandsFrans