Overslaan en naar de inhoud gaan

Offshore wind energy

Innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) voor offshore energy boort economisch potentieel aan

Offshore energie is een groeimarkt met groot exportpotentieel voor onze bedrijven. Het is ook een uitdagende markt met een kapitaalintensief en risicovol karakter, consolidatie, multidisciplinaire en technologische diversiteit en de aanwezigheid van een sterke driver tot prestatieverhoging en kostenreductie. Deze complexiteit vraagt om een gestructureerde clusterwerking, gericht op innovatie, gesteund door onderlinge samenwerking en met buitenlandse stakeholders, om het economisch potentieel van offshore energie in Vlaanderen maximaal te benutten.

 

Wie actief is in offshore energie of de mogelijkheden om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen wilt ontdekken voor zijn bedrijf, kan sinds 2017 terecht bij het innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) rond offshore energy. Dit IBN zorgt voor inhoudelijke ondersteuning om innovatieprojecten rond offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie uit te werken. Sirris heeft het voortouw genomen in deze samenwerking met projectpartners UGent, VUB en Agoria.

 

Via clusterwerking kan (technologische) kennis versneld gekoppeld worden aan effectieve implementatie, worden marktgerichte R&D-investeringen ondersteund via demonstratie, kunnen nieuwe waardenketens gerealiseerd worden aan de hand van geïntegreerde oplossingen en kan de Vlaamse content vertegenwoordigd worden in internationale fora rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

 

Het IBN telt ondertussen 40 leden.

Oplossingen voor corrosie maken offshore sector competitiever 

Hoe kan een nieuwe sector voordeel halen uit de kennis en ervaring van klassieke sectoren? Dat is het startpunt van het Europese project NeSSIE - wat staat voor North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy, dat investeringskansen wil scheppen voor offshore hernieuwbare energie door de kosten gelinkt aan corrosie aan te pakken.

 

Duurzame oplossingen voor corrosie zijn immers één van de grootste uitdagingen bij offshore installaties, omwille van de impact van corrosie op de structurele integriteit en de onderhoudskosten. Deze aanpakken is daarom bepalend voor de competitiviteit van offshore energie tegenover traditionele energiewinning.

 

NeSSIE moet strategische samenwerking in het Noordzeebekken stimuleren om zo nieuwe business op te starten in de maritieme industrie. Er worden ook drie demonstratieprojecten uitgewerkt worden die oplossingen voor corrosie presenteren voor de wind-, golf- en getijdenenergiesector. In een eerste stap zijn beschikbare corrosiepreventieoplossingen in kaart gebracht in een state-of-the-art document.

 

Ook Sirris is in het consortium betrokken en brengt via het OWI-Lab essentiële technologische input aan.

 

Award beste publicatie voor OWI-Lab op Offshore Wind Energy-congres

De R&D-inspanningen op lange termijn door OWI-Lab op het offshore windturbinepark Belwind zijn tijdens het Offshore Wind Energy-congres in Londen beloond met de award van beste R&D-publicatie in de categorie ‘turbinetechnologie’. 

 

Het OWI-Lab voert al sinds 2011 op het Belwind-windmolenpark structurele metingen uit op de funderingen van een offshore windturbine met een monopile-substructuur. Deze R&D-meetcampagne beoogde in de eerste plaats het ontwerp te valideren via in-situ-metingen op de operationele windturbine. Voor de operator waren vooral de resonantiefrequenties van belang, aangezien deze inzicht kunnen verschaffen in de toestand van de bodem op de site op lange termijn. Uit resultaten blijkt dat op vijf jaar tijd de tweede resonantiefrequentie geleidelijk aan is toegenomen. Deze evolutie op lange termijn wijst erop dat de bodemomstandigheden na verloop van tijd kunnen variëren, wat de aanhoudende monitoring van de onder andere de resonantiefrequenties rechtvaardigt. 

 

De bekroonde R&D-publicatie is van de hand van Wout Weijtjens, onderzoeker aan VUB en verbonden aan het OWI-Lab.

OWI-Lab, R&D-partner van en voor de windindustrie

Ook in 2017 ondersteunde OWI-Lab de windsector op meerdere gelegenheden door content aan te brengen.

 

Zo was het in functie van het VIS-OWOME-project samen met enkele projectpartners aanwezig op de Smart@Sea break-outsessie rond windenergie op 20 april in Oostende. Dit event rond digitalisering in de sector van offshore windenergie bracht spelers uit de ICT-sector in contact met offshore energiespelers om wederzijdse synergieën te onthullen. 

 

Op 21 september organiseerde de Belgian Energy Research Alliance (BERA) samen met de partners van het IBN Offshore Energy, Tweed en VLIZ een brokerage event om de Belgische offshore windindustrie te verbinden met onderzoekscentra, en zo innovatie mogelijk te maken.

 

De focus van het congres 'Optimising Wind Farms In Cold Climates' dat op 17 en 18 oktober plaatsvond in Antwerpen lag op de commerciële en technische complexiteiten die een belemmering vormen voor de werking van windturbineparken in koude klimaten en locaties die onderhevig zijn aan ijsvorming. Deze problematieken kunnen gedemonstreerd worden in de klimaatkamer van het OWI-Lab. Windturbines worden immers steeds meer geconfronteerd met ijzige omstandigheden en koude temperaturen die zich voordoen in heel wat regio's ter wereld. Soms moeten de turbines in deze klimaatomstandigheden afgekoppeld en terug opgestart worden. Daarom is het essentieel specifieke componenten te testen op een koude start. Een dergelijke testcampagne bij extreme temperaturen werd tijdens een bezoek aan de testfaciliteit van OWI-Lab in het kader van het event bijgewoond door een delegatie van fabrikanten, eigenaars en dienstverleners uit de windindustrie. Zo konden ze zelf getuigen zijn van het effect van lage temperaturen en ijzel op de belangrijkste componenten. Naast een  windturbinetransformator die werd getest tijdens het bezoek werden ook samples van anti-ijscoatings en ijsdetectie op kleine windturbinebladen getest als demonstrator.

 

Van 28 tot 30 november 2017 vond in het Amsterdamse RAI WindEurope Conference & Exhibition, de internationale conferentie en beurs voor en over windenergie op land en op zee plaats. Het event mocht uitpakken met een sterk conferentieprogramma, met topics gaande van turbinetechnologie over financiering tot logistiek en O&M, met sprekers van topbedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen en universiteiten. De Belgische sector was goed vertegenwoordigd met heel wat standhouders. OWI-Lab deelde er een stand met Fabriek voor de Toekomst Blue Energy van de Provincie West Vlaanderen op de beurs, één van de partners inzake innovatiesamenwerking in Vlaanderen voor de offshore sector.