Regio Brussel

Brussel, hoofdstad van digitale transformatie

Het is duidelijk dat de Brusselse regio en haar industrie ten volle de impact van de digitale transformatie begint te ervaren. Dit wordt bevestigd door twee opmerkelijke observaties: zo heeft Brussel zich in de voorbije vijf jaar gepositioneerd als absolute leider in het aantal fabrikanten van digitale producten in de Belgische steden. Een tweede observatie is dat ICT dé drijvende kracht is voor innovatie in de Brusselse industrie. We observeren de voorbije jaren in onze dienstverlening een sterke toename van het percentage van ICT-gerelateerde technologische innovaties: van 63 procent in 2007 tot 93 procent in 2017. Deze dominante trend bevestigt dat de impact van de digitale transformatie voor de bedrijven ten volle voelbaar wordt. 

Software - en bij uitbreiding ICT in het algemeen - veroorzaken een fundamentele transformatie in vrijwel elke bedrijfstak. De software-industrie in Brussel is een van de voornaamste drivers van differentiatie geworden en een belangrijke 'value creator' voor tal van producten en diensten. Digitale technologie heeft een impact op de processen, producten en diensten en de onderliggende businessmodellen van bedrijven.

Sinds 2004 heeft Sirris, samen met Agoria en gesteund door Innoviris, enkele structurele initiatieven gerealiseerd met als doel de technologische industrie in Brussel te versterken. De afgelopen tien jaar heeft Sirris zo'n 1.290 individuele begeleidingen gedaan bij meer dan 300 Brusselse bedrijven rond concrete technologische innovaties. Daarnaast zijn meer dan 100 diepgaande inhoudelijke sessies georganiseerd met groepen van bedrijven, meer dan 50 research consortia opgezet met zowel Brusselse ondernemingen als onderzoeksinstellingen en dat meestal ingebed in een internationale context. Bovendien zijn 56 grote, meerjarige industriële innovatieprojecten opgezet bij Brusselse bedrijven met een ingrijpend en disruptief positief effect op hun R&D portfolio. Die intense output werd ondersteund door honderden publicaties en evenementen op thema’s relevant voor de Brusselse industrie en regio.

10 years of coaching High-Tech industry

Smart Connected Innovation Lab brengt hard- en softwarebouwers samen

Dat hard- en software steeds meer in elkaar vervlechten, biedt kansen voor beide werelden. Hardware-producenten die hun producten willen uitbreiden met digitale functionaliteiten, softwareontwikkelaars die de link willen maken met fysieke producten en onderzoekers die mogelijkheden willen aftasten kunnen terecht in de nieuwe infrastructuur die Sirris voor hen voorzien heeft: het Smart Connected Innovation Lab.

Bedrijven kunnen er de levensvatbaarheid van hun ideeën evalueren, advies inwinnen over de mogelijkheden en hulp bij de realisatie van hun innovaties om hard- en software te integreren tot slimme producten. Sirris beschikt hiervoor over de nodige middelen. Door zelf demonstrators te bouwen, verkent Sirris de innovatieve mogelijkheden in hard- en software-integratie voor bedrijven.

icity.brussels stuwt Brusselse digitalisering

Ook is het nieuwe Smart Connected Innovation Lab een onderzoekscentrum en een toegangspoort tot de brede expertise in ICT van Sirris, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB). Het Lab vloeit immers voort uit het icity.brussels-project, dat er kwam met de steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Icity.brussels loopt nog tot en met 31 december 2020 en wil Brussel laten uitgroeien tot een toonaangevende hub voor onderzoek en ontwikkeling, innovatie en technologische valorisatie op het gebied van ICT. Daarvoor rekent het project op de partners Sirris, Agoria, Innoviris, Software.Brussels, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en coördinator Université libre de Bruxelles (ULB). Binnen icity.brussels werden al verschillende R&D-projecten in ICT opgestart in relevante domeinen, zoals onderwijs, e-health, mobilitiet, internet of things en 5G.

Sirris, NGI-aanspreekpunt voor Vlaanderen en Brussel

Next Generation Internet (NGI), een topprioriteit in het H2020 ICT-werkprogramma 2018-2020, wil een meer mensgericht internet garanderen dat Europese waarden als openheid, grensoverschrijdende samenwerking, decentralisatie, inclusiviteit, transparantie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer ondersteunt. Het grootschalige lange-termijninitiatief is hoofdzakelijk gericht op nieuwe technologiedomeinen, waaronder een betere bescherming van persoonsgegevens, nieuwe internetarchitecturen, gedecentraliseerde datasystemen en nieuwe verkenning- en identificatietools.

VLAIO en Innoviris hebben Sirris aangeduid als het nationale aanspreekpunt voor Vlaanderen en Brussel. NGI-aanspreekpunten fungeren als schakel naar de belangrijkste toekomstige actoren en staan in voor de sensibilisering rond het initiatief, de bevordering ervan en de opbouw en verruiming van een NGI-ecosysteem. Het NGI-aanspreekpunt koppelt de input van die groepen ook terug om zo de evolutie van het NGI-initiatief gestalte te geven.

Workshop met Brusselse en Vlaamse stakeholders

Om het werk van de Europese Commissie aan te drijven en input te verzamelen, worden op NGI-workshops ingericht. Innoviris, VLAIO en Sirris bundelden hun krachten om op 21 februari een gezamenlijke workshop te organiseren in Brussel. Zo'n 30 stakeholders waren daarbij aanwezig.