Overslaan en naar de inhoud gaan

Operator support

Operatorondersteuning voor tal van activiteiten

Meer flexibiliteit en sterkere concurrentiekracht in de voedingsindustrie

Voedingsbedrijven worden vandaag geconfronteerd met een stijgende productvariëteit en de vraag om steeds sneller en goedkoper te produceren, aan dezelfde kwaliteit. Het productieproces in voedingsbedrijven telt nog heel wat manuele operaties die om veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Bovendien wordt gekwalificeerd personeel vinden en houden steeds moeilijker. Om concurrentieel te kunnen blijven, moet het productieapparaat flexibel, responsief en adaptief zijn, medewerkers optimaal en kwalitatief ingezet, met oog voor hun welzijn.

Automatisering en digitalisering bieden heel wat potentieel voor operatorondersteuning. Echter, het is noodzakelijk om de juiste keuzes te maken. Zo bieden de zogenaamde collaboratieve robots potentieel om flexibel bepaalde productiestappen te automatiseren. Het project ColRobFood streeft naar een versnelde introductie van cobots in de voedingsindustrie en kiest voor een demonstrator-gedreven aanpak. Het project is een samenwerking is met Flanders Food, dat Sirris betrokken heeft om haar expertise in en ervaring rond cobots.

Veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter onderhoud in procesindustrie

In het Interreg-project Smart Tooling worden kmo’s en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken. Het project is opgedeeld in vier hoofdthema's: cleaning, inspectie, werkplaats, UAS (drones). Sirris is betrokken bij het gedeelte rond werkplaats, dat zich focust op de subthema’s ‘lekdetectie’ en ‘augmented reality’. 

Het eerste onderdeel richt zich op het uitvoeren van lekdetectie met cobots. Het doel is een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen. Het subthema rond augmented reality richt zich op digitale ondersteuning van technici bij inspectieactiviteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Als resultaat van deze digitale ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit verwacht.

Efficiënter assembleren op demo van productielijn

In een Industrie 4.0-productiecontext valt de operator niet weg, maar werkt hij efficiënter dankzij de inzet van allerlei slimme technologieën. Sirris bouwde een nieuwe demo-assemblagelijn met zes cellen waarin verschillende technologieën zijn geïmplementeerd die passen in de fabriek van de toekomst, voor de efficiënte fabricage van productfamilies met veel variaties. De lijn integreert operator-ondersteunende oplossingen en strategieën die een snelle respons mogelijk maken: een cobot, AGV, digitale werkinstructies, ... Door een zinvolle en betaalbare digitalisering met al op de markt bestaande oplossingen wordt een 'single-piece-flow' mogelijk.

De demolijn werd ontwikkeld in het kader van het Interreg-project Factory 4.0 dat via een grensoverschrijdende aanpak bedrijven in de grensregio's wil laten kennismaken met technologieën die passen in het kader van Industrie 4.0. Het project wil bijdragen aan de economische mutatie van het grensgebied door het versnellen van de transformatie van bedrijven (kmo's) naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst. Bedrijven worden hierbij via een gefaseerde aanpak begeleid bij hun transformatie.

Maatwerkbedrijf Mariasteen zet in op flexibelere automatisering

Mariasteen wilde concepten onderzoeken om collaboratieve robots flexibeler in te zetten. Sirris bood ondersteuning bij het verhogen van de flexibele inzetbaarheid van cobots via toevoeging van visie en krachtsensoren.

JTEKT test haalbaarheid van drie mogelijkheden tot automatisering

Om de concurrentie op wereldniveau een stapje voor te blijven, onderzocht toeleverancier voor de auto-industrie JTEKT of het zijn productie verder kon optimaliseren via slimme automatisering. Het liet daarbij drie haalbaarheidsstudies uitvoeren voor verschillende taken binnen zijn productie.

Automatisch textiel sorteren bij Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen wilde zijn werking optimaliseren en het werkcomfort voor de werknemers verhogen. Het ging voor de ontwikkeling van een ergonomische textielsortering en voor een geautomatiseerde verpakking van de afvoerstroom.