Overslaan en naar de inhoud gaan

Transparant shopfloor

Naar een transparantere productievloer

Ondersteuning en transparantie dankzij digitalisering

Het digitaliseren van productieprocessen in maakbedrijven biedt kansen voor doorbraken in de productie: een toename van de responsiviteit, het versterken van een klantgerichte aanpak, het beheersen van de complexiteit en het opzetten van nieuwe diensten.

Binnen het innovatieve bedrijfsnetwerk (IBN) “digitizing manufacturing” wordt momenteel gefocust op twee clusters, namelijk 'Supporting operators in their tasks' en 'Making the shop floor transparent'. Het opzet is om aan de hand van inspirerende demonstratie- en innovatieprojecten andere bedrijven te overtuigen om substantiële digitale transformatiestappen te ondernemen.

Hydroko schaalt met succes productie van slimme watermeter op

Met het oog op een hogere afname besloot Hydroko de productie van zijn slimme waterkraan op te schroeven en plande de opzet van een nieuwe assemblagelijn. Aangezien de kmo weinig tot geen ervaring heeft met het opzetten van een nieuwe productielijn, deed zij een beroep op Sirris.

Normantenne rond Industrie 4.0 informeert en adviseert

Het internet of things (IoT) is een netwerk van netwerken waarmee men rechtstreeks en eenduidig digitale entiteiten en fysieke objecten kan identificeren, via eenvormige, genormaliseerde, mobiele en draadloze elektronische identificatiesystemen. Het maakt het mogelijk data continu op te vragen, op te slaan, te verwerken en uit te wisselen tussen de fysieke en de virtuele wereld. Het begrijpen van die normen, de gevolgen en huidige of toekomstige impact ervan, is een absolute voorwaarde voor een geslaagd digitaliseringsproject.

Op vraag van de technologische bedrijfswereld en met de steun van FOD Economie en van het Bureau voor Normalisatie (NBN), zetten Sirris en Agoria een normantenne op rond Industrie 4.0 en internet of things (IoT). Het gaat om een dienst die wordt ingericht om de Belgische ondernemingen, en in hoofdzaak de kmo's, te informeren over de bestaande en toekomstige normen rond dit thema. De Normenantenne heeft als taak een normatieve wacht te verzekeren via informatieverwerving, bewustmaking van de bedrijven van deze normatieve omgeving en hen met advies bij te staan in hun technologische keuzes.