Overslaan en naar de inhoud gaan

Circular economy

Bedrijven inspireren bedrijven over afval- en materialenbeheer

Het project AFVALorisatie sensibiliseert de gehele maakindustrie over het belang en het potentieel van een economisch en duurzaam afval- en materialenbeheer. Het zet bedrijven met attractieve voorbeelden, concrete haalbare maatregelen en ondersteunende tools aan tot het opstarten van laagdrempelige acties. Een stappenplan creëert een draagvlak voor het nemen van verdere acties op weg naar een duurzamer en meer circulair materiaalgebruik. Dit project maakt methodieken, technologie en voorbeelden verstaanbaar en inzetbaar voor maakbedrijven.

 

Het reikt inspirerende voorbeelden en kennis aan over concreet inzetbare acties die de sleutelelementen zijn om het materialenbeheer bij de maakbedrijven concreet te maken. Dit via verschillende tools, meerdere blogposts en filmpjes waarin bedrijven hun cases en oplossingen presenteren.

 

Stap voor stap naar een circulair project

Naast technologisch innoveren is het belangrijk een omgeving te scheppen waarin kan geleerd worden om tot circulaire successen te komen. In een lerende organisatie worden nieuwe ideeën rond circulair ondernemen aangemoedigd en zijn er collectieve circulaire ambities, wordt initiatief gestimuleerd en is er ruimte voor iedereen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

 

Het opzetten van een circulaire bedrijfsvoering is een non-stop leerproces. Het hele jaar door informeert Sirris u over hoe de overstap maken naar een circulaire economie, dit onder meer in het kader van het Lerend Netwerk Circular Economy Connect. Naast de vaste samenkomsten, informeert Sirris u via verschillende blogs, gebaseerd op ervaringen die de bedrijven deelden in het kader van het Lerend Netwerk, aangevuld met de expertise van Sirris, Agoria en heel wat kennispartners. Zo gaven we onder meer een stappenplan om de kloof tussen uw circulaire project en uw organisatiemodel te dichten. 

 

Onderzoek naar oplossing voor afvalverwerking van grote composietstructuren afgerond

Afval van grote composietstructuren zoals ontmantelde wieken van windturbines, afgedankte jachten of silo’s vormt een groeiende uitdaging. Binnen de klassieke afvalverwerkingsroutes volgen deze glasvezelversterkte thermoharders veelal de cementroute. Anderzijds bestaan er ook heel wat initiatieven, proef- en demonstratieprojecten die recyclagetechnologieën naar voorschuiven. Er zijn ook nog andere technologieën beschikbaar die deze stroom kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen. 

Gebundelde krachten in onderzoek en aanpak

Waar liggen de sleutels om zo hoogwaardig mogelijke recyclage en verwerking te initialiseren? Vanuit de clusters rond composieten (IBN Composieten) en Offshore Energy (IBN Cluster Offshore Energy) en in samenwerking met Agoria en Go4Circle, heeft Sirris - via SLC-Lab en OWI-Lab - onderzocht hoe de vork in de steel zit. Door het samenbrengen van actoren uit de keten, vanaf de ontmanteling over de logistiek tot de finale verwerking, hebben we de mogelijke waardeketens en hun potentieel geëxploreerd. 

 

In het afsluitende event van het project CompositeLoop op 5 juni 2019 gaven de onderzoekers een beeld van de huidige gang van zaken, de pistes met het grootste potentieel en flankerende maatregelen die deze kunnen ondersteunen. Eveneens kwam de financiering en opbouw van een leefbare waardeketen aan bod, naast een aantal mogelijke scenario’s en toekomstige evoluties die op korte termijn ingang kunnen vinden.

 

Aanwezig op dit slotevent waren vertegenwoordigers van bedrijven en diensten die overwegen in de toekomst een rol te kunnen spelen in deze waardeketen.

 

Het project heeft uitgewezen dat enkele recyclagetechnologieën matuur zijn voor de verwerking van grote composietstructuren. Het toonde ook aan dat logistiek een belangrijke rol speelt bij de haalbaarheid van technologische keuzes. Momenteel lopen verschillende pilootstudies om uit te maken hoe een uniforme afvalstroom kan worden bereikt.

 

De resultaten van CompositeLoop zijn gebundeld in een eindrapport dat bij Sirris kan bekomen worden.