Overslaan en naar de inhoud gaan

AI and data

De kracht van data-innovatie en artificiële intelligentie

Sirris-experts in data & AI dragen bij tot Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie

Na verschillende maanden van voorbereidingen en onderhandelingen werd het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie in 2019 officieel gelanceerd. Sirris was al betrokken in dit vroege stadium en leverde een bijdrage met haar scherpe inzicht in de behoeften van de Vlaamse industrie om de krachtlijnen van het plan te bepalen. 

 

Het doel van het plan is om het onderzoek op het gebied van AI in Vlaanderen op te voeren en om de overdracht en de adoptie van die kennis door de Vlaamse industrie te verzekeren. De focus ligt op de vier belangrijkste uitdagingen op het domein van AI: datawetenschap ter ondersteuning van complexe besluitvorming (1), artificiële intelligentie op een hoger niveau brengen (2), interactie tussen onafhankelijk geprogrammeerde AI-systemen (3) en naadloze communicatie en samenwerking met de mens (4). 

 

Sirris participeert in het plan naast de andere Vlaamse partners en doet dat voornamelijk door een bijdrage te leveren in het kader van uitdaging 1 en 4. De data- & AI-experts van Sirris dragen bij tot het project door proofs-of-concept (PoC's) te coördineren. In die coördinerende rol werkt Sirris samen met de andere onderzoekers, zorgt het ervoor dat de onderzoeksresultaten worden gevalideerd in echte industriële gebruikscases en datasets en stuurt het nieuwe onderzoeksactiviteiten aan. De AI- & data-experts werken in het bijzonder aan PoC's rond de prognosticatie en monitoring van de staat van verouderende windturbines en rond slimme omgevingen die de mens ondersteunen bij zijn taken.  

 

Gedistribueerde productgebruiksanalyse als onderzoeksdomein in de schijnwerpers in 2019

In 2019 werd vastgesteld dat veel bedrijven in het netwerk van het EluciDATA Lab grote groepen complexe, geografisch gedistribueerde activa/producten exploiteren, die meer en meer geconnecteerd zijn en waar meer en meer instrumenten aan gekoppeld zijn. Hoewel deze bedrijven grote hoeveelheden data verzamelen en doornemen, gaven er heel wat te kennen dat ze nog steeds op zoek zijn naar innovatieve manieren om die data te exploiteren.

 

De analyse van data inzake het gebruik van een product/activa in het veld kan bijvoorbeeld helpen om overdesign en extra kosten tegen te gaan, lange en subjectieve discussies over garantie en aansprakelijkheid te vermijden of om de context waarin iets mis gaat te identificeren. Bedrijven staan echter nog voor heel wat uitdagingen. Zo moeten ze nog steeds nagaan hoe ze zullen omgaan met het gebrek aan continue connectiviteit en met in de tijd beperkte offload-mogelijkheden. Ook kunnen ze worden geconfronteerd met beperkte on-asset-opslag, geringe bandbreedte en hoge communicatiekosten. In andere gevallen zullen uitdagingen met betrekking tot data-eigendom, privacy en veiligheid in het geding komen. In dit verband werden in 2019 twee projecten opgestart.

 

  • Het door Innoviris ondersteunde project 'Distributed product usage analytics (STUNT)' in samenwerking met het bedrijf ILIAS Solutions ging in april 2019 van start. Dit project heeft betrekking op gedistribueerde productgebruiksanalyse in de context van assetmanagement van offroad-voertuigen en voertuigen voor bijzondere doeleinden in het kader van mobiele operaties.
  • Daarnaast werd in 2019 het COOCK-project 'Artificial Intelligence for Distributed Asset Usage Monitoring (AI4DETAIL)' opgezet. Met dit project wil het EluciDATA Lab de introductie van technologische en niet-technologische expertise rond gedistribueerde productgebruiksanalyse versnellen door masterclasses en inspiratieseminars te organiseren, een technologisch experimenteerplatform aan te reiken, interactieve 'Breng-je-eigen-data-mee'-sessies te organiseren en bedrijfsspecifieke projecten op te zetten. Het project wordt op dit ogenblik door zo'n twintig bedrijven ondersteund. De uitvoering van dit door VLAIO ondersteunde project startte in april 2020. 

AI Starter Kit Portal uitgebreid met videotutorials en trainingssessies

Na de lancering van de AI Starter Kit Portal in 2018 dachten de data- & AI-experts van Sirris in 2019 na over manieren om de methodologieën en oplossingen die in de Starter Kits worden ontwikkeld nog tastbaarder te maken voor de gebruikers. 

 

Daarom werd een nieuw concept uitgewerkt, waarbij aan de Starter Kits online video-tutorials worden toegevoegd waarin de oplossingen en methodologieën in elke Starter Kit nauwgezet worden uitgelegd. 

 

Daarnaast werd besloten om twee 'Breng-je-eigen-data-mee'-trainingssessies aan te bieden zodat bedrijven de oplossingen die in de Starter Kits worden ontwikkeld in hun specifieke context kunnen toepassen. In de eerste sessie kunnen bedrijven een zakelijk probleem aanbrengen evenals een beschrijving van hun beschikbare data, die gebruikt kunnen worden om het probleem op te lossen. Samen met de deelnemers en de Sirris-experts wordt dan een plan uitgewerkt om die data te analyseren. In de tweede sessie kunnen bedrijven samen met de experts een eerste data-analyse uitvoeren. 

 

Deze activiteiten zullen plaatsvinden in 2020 in het kader van het SKAIDive-project (Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties) dat wordt gefinancierd door het ESF, de EU en Vlaanderen. 

 

EluciDATA-community telt dertigtal leden 

In 2019 werd de EluciDATA-community, opgericht door Sirris, dé plek waar Belgische bedrijven met belangstelling voor AI en data-innovatie elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en nieuwe projecten rond deze onderwerpen op te zetten maar ook om ervaringen te delen en opkomende technologieën te bespreken, waarnaast ze kunnen rekenen op de data- en AI-experts van Sirris. In 2019 werden tijdens de tweejaarlijkse events tien projectideeën voorgesteld aan de leden van de Community, waarvan er onlangs vier werden ingediend. Een negental bedrijven waren daarbij betrokken.

 

De officiële kick-off meeting van de EluciDATA-community samen met het eerste Brokerage-event 'Data and AI driven innovation' om nieuwe R&D-projecten op te zetten vond plaats in april 2019. Tijdens dit evenement vernamen de leden hoe ze kunnen deelnemen aan het AI-beleidsplan en werden ze geïnformeerd over de modaliteiten van Vlaamse, Brusselse en EU-financiering alsook over de mogelijkheden en uitdagingen in verband met de deelname aan gezamenlijke projecten via de testimonial van RSscan International, een onderzoeksintensieve kmo, en de Sirris-experts.

 

In december 2019 organiseerde het EluciDATA Lab zijn tweede jaarlijkse event, 'The EluciDATA Tech Talk', waarbij de focus lag op de toepassing van geavanceerde AI/ML-methodes in de industrie. Materialise stelde enkele concrete toepassingen van geavanceerde AI/ML-methodes in de industrie voor en de experts van het Lab presenteerden enkele opkomende geavanceerde leeralgoritmes zoals federated learning en reinforcement learning.