VOORWOORD

De digitalisering zet zich definitief door in de bedrijven

2019 was een bijzonder jaar. Allereerst was het het derde en daarmee ook laatste jaar van ons driejarenplan, wat ons enkele belangrijke conclusies, nieuwe inzichten en resultaten opleverde. Dit actieplan vloeide voort uit ons Masterplan Innovatie, waarmee we samen met Agoria een overzicht opstelden van de technologische trends die we als cruciaal beschouwden voor de Belgische technologische industrie. Vanuit dit masterplan maakte Sirris zelf 16 portfoliokeuzes, met als doel concrete technologische antwoorden te formuleren voor de bedrijven. Nu ons aanbod al drie jaar in het teken van 'futureproof' staat, kunnen we al enkele conclusies trekken. Op het niveau van het 'product of the future' werd veel in kennisopbouw geïnvesteerd. De eerste concrete innovatieprojecten met bedrijven werden hier gerealiseerd. Op het niveau van 'factory of the future' werd een nieuwe generatie innovatiediensten met succes in de markt gezet. Wat 'business of the future' betreft, heeft Sirris enkele duidelijke posities ingenomen, zowel op het vlak van data-innovatie als  het opschalen van bedrijven.

In 2019 verdiepte Sirris zich verder in enkele, voor de industrie relevante thema's. Een belangrijk thema is alvast de digitalisering, die zich jaar na jaar verder uitstrekt. Het gebruik van digitale technologieën beperkt zich al lang niet meer tot data- en softwareafdelingen alleen, maar breidt verder uit. Dat we onze brede expertise in digitale technologieën en strategieën kunnen inzetten ten bate van de industrie en haar toekomst, konden we in 2019 al tonen via enkele initiatieven en dit zowel op vlak van hun business, hun product en hun fabriek.

Op de uitdagingen die Industrie 4.0 voor de bedrijven betekent, gaven we een passend antwoord met '4.0 Made Real'. Binnen dit initiatief bouwden we een heuse pilot factory, waarin we aan de hand van negen digitale bouwblokken het concept 'Industrie 4.0' concreet maken. We tonen er bedrijven wat Industrie 4.0 zoal omvat en wat de voordelen ervan zijn via de ontwikkeling en demonstratie van slimme, digitale oplossingen.

Verder werd het Flanders Impulse Program in Artificial Intelligence officieel gelanceerd, waarin Sirris al van bij het prille begin betrokken was. We konden onze uitgebreide kennis van de noden van de industrie bijdragen om de voornaamste lijnen van het programma te definiëren. 

We begeleiden ook bedrijven in hun transitie naar een slim product. Producten slim en geconnecteerd maken blijkt immers niet evident voor hen, aangezien tal van ondernemingen nog problemen ondervinden met de integratie van de nieuwe digitale technologieën in de praktijk. 

Een ander thema waarvoor we ons meer en meer inzetten is dat van de circulaire economie. Hierin verder investeren is essentieel voor de toekomst, wat we bij Sirris dan ook doen.

Deze en tal van andere topics en thema's zijn terug te vinden in ons jaarverslag van 2019.

Als we even vooruitblikken naar 2020, lijkt dit jaar toch zeer speciaal te worden. De COVID-19-crisis heeft een zware impact op de technologische industrie. We zullen, als collectief innovatiecentrum voor de industrie, er alles aan doen om onze bedrijven te ondersteunen bij het herstel van deze crisis. De sterke relance van de industrie wordt voor ons dan ook een topprioriteit!

Herman Derache, Managing Director Sirris

 

 

Download het jaarverslag 2019 als pdf

NederlandsFrans