Overslaan en naar de inhoud gaan

Precision manufacturing

De Belgische industrie, in het bijzonder de maakindustrie, is in volle omwenteling. Nieuwe technologische trends, zoals Industrie 4.0, dwingen haar continu zichzelf heruit te vinden en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het doel van deze constante evolutie is zich staande houden in de geglobaliseerde markt, waarin de concurrentie niet enkel uit eigen land komt, maar van over heel de wereld. De doelstelling is helder: het produceren van innovatieve, aantrekkelijke producten, en dit op een manier die wat betreft kost, sociale en ecologische impact een verbetering is ten opzichte van de vroegere situatie. Sirris heeft reeds een ruim aanbod aan diensten en projecten rond het verbeteren en het future-proof maken van productieprocessen.

Geoptimaliseerde productie van ledverlichtingssystemen voor verlichtingsindustrie

Recent werd het VIS-interclusterproject 'Verlichtingsindustrie 4.0' afgerond. Dit project, een samenwerking tussen Sirris en het Light & Lighting Laboratory van KU Leuven, bracht geavanceerde productietechnologieën naar de Belgische lichtindustrie, vertegenwoordigd door Groen Licht Vlaanderen. De algemene doelstelling van het project was om het kennisniveau op het vlak van productietechnologie in de verlichtingssector te verhogen, zodat de 'Verlichting van de toekomst' ('Verlichting 4.0') in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te halen werd het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd op een pilootlijn gedemonstreerd.

Het project richtte zich in de eerste plaats tot de verlichtingssector, meer bepaald tot de bedrijven in deze sector die verlichtingssystemen voor publieke en private infrastructuur produceren. Daarnaast was er eenzelfde uitdaging naar digitalisering van de productie en het inzetten van state-of-the-art productiemiddelen voor de maakindustrie en hun technologieleveranciers om te evolueren naar Industrie 4.0.
.
Several use cases have been conducted:

  • een 3D-geprint thermisch element
  • een microgestructureerde Fresnel-lens
  • een hightech assemblagelijn


Dankzij dit collectieve project heeft de verlichtingsindustrie in België mogen proeven van wat geavanceerde productietechnologieën, die vaak al gebruikt worden in andere sectoren, voor haar kan betekenen. Door de cases werden deze technologieën op een relevante manier aangetoond en er vond ook een stevig stuk kennisopbouw plaats. Het is duidelijk dat er potentieel in zit. Sirris zal verder actief de verlichtingsindustrie blijven benaderen.

ICON-project focust op gereedschapsslijtage in metaalsnijprocessen

De projecten-ICON (Interdisciplinary Cooperative Research) bieden multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers en industriepartners de kans om samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die dan onder meer in het marktaanbod van de deelnemende bedrijven worden opgenomen. Voor de specifieke ICON-oproep rond AI lichtten de experts van het Data and AI Competence Lab van Sirris drie thema's met een hoge industriële toegevoegde waarde in Vlaanderen uit, in samenwerking met drie consortia van academische en industriële partners.

Een van deze projecten is ATWI (Hybrid, multi-modal methodology for Automatic Tool Wear Inspection), met als doel de slijtage van gereedschappen in metaalsnijprocessen nauwkeurig te analyseren en te voorspellen. Er worden zowel directe (visiegebaseerde) als indirecte (datagedreven) methodes gehanteerd om een hybride aanpak te ontwikkelen die nieuwe methodes vastlegt voor het extraheren van relevante data teneinde slijtage te voorspellen, het verband tussen de status van de slijtage van het gereedschap en de onderliggende data te bepalen, en een innovatieve integratie van de multimodale informatie in de productstrategieën uit te werken. Sirris gaat hiervoor een samenwerking aan met Exmore, Goddeeris, Buysse, Melotte, Tisea en KU Leuven.

ESA en Sirris onderzoeken haalbaarheid diepste zwart via lasertextureren

Sinds augustus 2020 onderzoekt Sirris samen met ESA of ultrakort gepulste lasers gebruikt kunnen worden om oppervlakken zwart te maken. Het maken van zwarte oppervlakken is interessant voor tal van sectoren, de ruimtevaart voorop, en dit om verschillende redenen. Dit is mogelijk met zwarte coatings, maar deze kennen ook enkele beperkingen. Voor Sirris was het dus duidelijk dat er hier een opportuniteit lag om de state of the art te verleggen door haar ultrakort gepulste lasertechnologie in te zetten bij de ontwikkeling van texturen voor optische en thermische toepassingen Zo willen we tot ultrazwart komen zonder bijkomende nadelen of beperkingen.