Overslaan en naar de inhoud gaan

Production Logistics

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexere, gecustomiseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in zeer kleine series en met almaar kortere doorlooptijden leidt tot een verhoogde complexiteit in de productie. Om te kunnen overleven, vooral in hogeloonlanden, moet deze complexiteit worden beheerst en moeten de productiesystemen dus intelligenter en wendbaarder worden. De organisatie van de  interne productielogistiek blijkt het knelpunt te zijn om flexibeler te worden. Samen met de industrie werkt Sirris aan oplossingen.

Demonstrator toont mogelijkheden van AMR’s op productievloer

Steeds meer kmo's overwegen de inzet van autonome mobiele robots (AMR) om hun medewerkers logistiek te ondersteunen. De impact van zo'n AMR op een organisatie is echter immens. Onze nieuwe demo uit de industrie 4.0-proeftuin 'Operatorondersteuning' laat zien hoe dit aan te pakken.

Uit het veelvuldige contact met kmo's bleek het logistieke aspect een vaak onderschat probleem, meer bepaald het rondlopen van mensen op zoek naar materiaal en het bevoorraden van machines. Ook op dat vlak is het ondersteunen van operatoren dus zinvol. Daarom ontwikkelde Sirris een nieuwe demonstrator op zijn site in Diepenbeek, waarin het gebruik van autonome mobiele robots centraal staat. Er komt immers heel wat kijken bij de integratie van zo'n AMR in een fabriek. Via de demonstrator willen we de haalbaarheid van dit soort nieuwe platformen in kmo's aantonen.

De aankoop van een of meerdere AMR's brengt ook enkele nieuwe uitdagingen met zich mee. De integratie van een AMR vereist immers kennis op drie gebieden: informatietechnologie, operationele technologie en operations management. Dit alles brengen wij samen in onze nieuwe demonstrator.

Sirris bouwt een mini-productielijn met geautomatiseerde toevoer van onderdelen via AGV's:Alle aspecten van logistiek in productie gebundeld

De shift van massaproductie naar de productie van kleine reeksen maatwerkproducten, gekoppeld aan de constante kostendruk en vraag naar ultrakorte levertermijnen, resulteerde in een sterke stijging van de complexiteit. Men merkt de gevolgen van deze gestegen complexiteit vooral in de logistieke bewegingen op de productievloer. Bedrijven die in staat zijn om deze complexiteit te beheersen, hebben een duidelijk competitief voordeel. 

In het voorjaar van 2020 publiceerde Sirris een reeks blogposts rond de verschillende deelaspecten van logistiek in productie. Dit als opvolging van een online bevraging die de typische logistieke uitdagingen van de maakindustrie, zowel op de productievloer als in het magazijn, in kaart bracht. Meer dan 80 bedrijven uit de brede maakindustrie namen deel aan de bevraging. Het eerste deel van de blogreeks belichtte de resultaten van deze bevraging. Verder behandelde deze reeks de lay-out van de productievloer, het magazijnbeheer, bevoorrading in productie, automated guided vehicles (AGV's), karakuri-kaizen-filosofie en de demonstrator die we bouwden in ons applicatielab. 

Logistieke regie voor een wendbare productie met autonome mobiele robots

Recente technologische ontwikkelingen in autonome mobiele robots (AMR’s) bieden mogelijkheden om de interne logistieke operaties flexibel te automatiseren aan een aanvaardbare kostprijs. Toch dienen eerst enkele specifieke logistieke uitdagingen te worden opgelost om een bredere implementatie van deze technologieën in de productie-industrie van de EU tot stand te brengen. AMR's mogen dan al logistieke automatisering mogelijk maken, toch zijn er nog praktische hindernissen. Als gevolg daarvan is de RoI onduidelijk, wat de implementaties in kmo's verhindert.

Proof of concept

Een nieuw project dat in juli 2020 van start ging, strekt tot doel een aantal van de uitdagingen aan te pakken door een prototype te bouwen, en het te implementeren en te testen op een industriële use-case via de ontwikkeling van een proof-of-concept demonstrator. Binnen het project Trinity willen Sirris, Flagstone en Altachem een oplossing vinden om de interne logistiek te optimaliseren, de productiecapaciteit per vierkante meter op te voeren en de focus van de operator naar taken met een toegevoegde waarde te verleggen. De projectpartners zullen zowel de technologische als de economische haalbaarheid aantonen van de implementatie van AMR's op de werkvloer van kmo's, voor de flexibele productie van kleinere series. Sirris zal de nodige add-ons voor de automatisering ontwikkelen om het koppelen, laden en lossen van AMR's te vergemakkelijken. Deze prototype-oplossingen zullen in een demonstrator bij Altachem worden geïmplementeerd en getest.