Overslaan en naar de inhoud gaan

Miniaturisation & Plastronics

De producten van morgen zijn kleiner, lichter en slimmer dan ooit. Om ze te ontwikkelen worden de nieuwste technologieën gebruikt, maar dit in goede banen leiden, is niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom lanceerde Sirris in 2018 de Product Development Hub, een kruisbestuiving van competentie, kennis en de meest moderne technologie, om de ontwikkeling van fysieke innovatieve producten te begeleiden. Onze experts helpen ondernemingen door hen te begeleiden in de snelle ontwikkeling van proofs of concept, klaar voor Industrie 4.0. Dankzij een intensieve samenwerking van verschillende labs met hun eigen expertises binnen Sirris  is het mogelijk slimme microproducten uit verschillende materialen te verwezenlijken. Ook de mogelijkheden met kunststoffen en hybride materialen worden hier onderzocht en uitgediept.

De toekomst van spuitgegoten kunststof elektronica

Een van de topics waarin Sirris actief is binnen de Product Development Hub zijn spuitgegoten componenten uit kunststof met geïntegreerde elektronica (‘plastronics’). Het helpt ook bedrijven bij hun innovaties in deze materie. Zo leverde Sirris op 6 oktober een bijdrage rond spuitgegoten kunststof componenten voor een digitaal event rond het onderwerp, georganiseerd door Plastiwin, het Waalse businesscluster voor kunststoffen. Dit sectornetwerk is er voor de industrie en focust op de ontwikkeling van uiteenlopende producten en oplossingen met een hoge toegevoegde waarde op basis van kunststoffen. Tijdens deze online vergadering werd de toekomst van kunststoffen besproken, waarin elektronica en kunststof één worden, wat goed is voor een mogelijk nieuwe groeimarkt van 12-24 procent tegen 2024.

Initiatief rond duurzame elektronica

Een consortium van Waalse universiteiten en onderzoekcentra wil een platform van innovatieve competenties ontwikkelen en aanbieden aan bedrijven. Dit door micro-elektronica te combineren met datamanagement. Met dit nieuw ontwikkelde platform wil het consortium een antwoord formuleren op verschillende vragen waarmee bedrijven kampen rond het gebruik van elektronica, dataverwerving, diagnostische systemen, digitalisering, ... Het doel van het initiatief is een onderzoeksprogramma (ERDF 2021-2027) samenstellen dat een versnelde inzet van deze nieuwe technologieën zal toelaten, ten bate van de industrie in Wallonië, en de gezondheid en het milieu van de regio.

Nieuw platform voor prototyping en productie van microfluïdische oplossingen

Sirris blijft haar competenties en technologische mogelijkheden op het vlak van prototyping van microfluïdica-apparatuur uitbouwen. Het collectief centrum is in de loop der jaren een referentiepunt in België, maar ook in Europa, geworden voor de ontwikkeling apparatuur van het type lab-on-a-chip of microreactoren voor chemische processen of farmaceutica met continue stroom.

Om nog dichter bij de academische en industriële noden te staan heeft Sirris recent een nieuwe platform met gemeenschappelijke middelen geïntegreerd voor de prototyping en productie van microfluïdische oplossingen via microreplicatie met polymeren (www.precisionmicromolding.be). In dit kader heeft Sirris in haar Micro Lab een nieuwe 3D-micro-EDM-freesstation (Sarix), een technologie met wereldklasse die de bewerking  mogelijk maakt van staal met micrometrische detailniveaus en quasi-optische oppervlaktetoestanden.

Aanschaf van drie hightech installaties in context van EFRO-project Micro+

Dankzij de EFRO-financiering in het kader van de Micro+-projectportefeuille (Socle.Sirris) kon Sirris het technologieaanbod van zijn Micro Lab uitbreiden, en dit via de aankoop van drie hightech toestellen:

  • Een vijfassig microfreescenter: dankzij zijn resolutie bij positionering op submicronniveau en het gebruik van tools waardoor op tot op een diameter van 10 µm kan worden gewerkt, maakt dit toestel het mogelijk complexe microwerkstukken in polymeren of metalen.
  • Een ultrasoon micro-gietcenter: deze originele techniek voor microgieten, onder lage druk en ultraprecies, laat toe mini/micro-onderdelen uit polymeren te verwezenlijken, die zeer moeilijk te maken zijn met klassieke methoden. Dit voornamelijk dankzij zijn mogelijkheid zeer fijne wanden te bouwen.
  • Een meerschalig micro-3D-printplatform: Sirris kan hiermee met een wereldprimeur uitpakken, aangezien het de eerste keer is dat een DLP-micro-stereolythografiesysteem (SLA) met hoge resolutie en een multifoton-polymerisatiemodule (MPP) op eenzelfde 3D-printplatform werden samengebracht. Dit laat toe 3D-stukken te printen van enkele centimeters tot details van enkele micron in harsen die biocompatibel kunnen zijn.

Deze drie toestellen worden in volgend filmpje gepresenteerd: