Biogebaseerde coatings, uw wissel op de toekomst

Biogebaseerde coatings liggen volledig in lijn met de sociale en ecologische trends vandaag. Ondanks het bewustzijn dat het belang ervan groter wordt, stagneert de introductie van deze coatings in de industrie. Een oorzaak hiervan ligt aan de andere manier van verwerking en aanbrengen. Een nieuw collectief project kan hier een oplossing brengen.

Consumenten worden almaar gevoeliger voor de herkomst en duurzaamheid van producten en dwingen productontwikkelaars om alternatieven te ontwikkelen. Verstrengende regelgeving en hogere eisen aan milieu-impact zijn het gevolg. Hierdoor neemt de druk op producten van fossiele oorsprong toe. Ook de coatingindustrie ontsnapt hier niet aan. Eindgebruikers ontwerpen biogebaseerde producten en zien die liefst ook afgewerkt met een coating uit hetzelfde segment. Recycleerbaarheid van producten wordt minder problematisch want de biogebaseerde coating kan gewoon achterblijven op het product zonder negatieve impact. Coatingontwikkelaars hebben reeds stappen genomen in het verlagen van vluchtige organische stoffen (VOC) door de gedeeltelijke omslag van solventgebaseerde naar watergebaseerde coatings, vooral onder druk van een strengere Europese wetgeving. Een andere reden om verder in de richting van biogebaseerde coatings te innoveren is om de afhankelijkheid van fossiele bronnen te verminderen. Er wordt hard ingezet op nieuwe ontwikkelingen om vanuit (non-food-) biomassa nieuwe bouwstenen te creëren die als basis kunnen dienen voor biogebaseerde coatings.

Vertraagde introductie

Hoewel iedereen in de waardeketen (coatingontwikkelaars, jobcoaters en de eindgebruikers) zich bewust is van het feit dat biogebaseerde coatings aan belang winnen, stagneert de introductie van biogebaseerde coatings in de industrie. Een veel gehoorde misvatting is dat de performantie van de biogebaseerde coatings per definitie lager is dan de traditionele coatings. Dit zal inderdaad voor de eerste producten geldig geweest zijn, maar er zijn momenteel reeds biogebaseerde producten op de markt die beter of breder toepasbaar zijn dan de conventionele tegenhanger. Soms is de oorzaak van de lagere performantie ook niet de coating, maar de manier van aanbrengen. Biogebaseerde coatings vereisen in vele gevallen een andere manier van verwerking en applicatie.

Voordelen van collectief project

Om deze technologische drempels te verlagen en tot daadwerkelijke toepassing van biogebaseerde coatings te komen, wil Sirris een collectief project opstarten waarbij we, met steun van de overheid, de mogelijkheid bieden aan de deelnemende bedrijven om risico’s en kosten te beperken door samen met andere bedrijven en kennisinstellingen kennis op te doen rond de mogelijkheden, formulatie, applicatie, performantie en toepassing van biogebaseerde coatings.

Coatingontwikkelaars wordt getoond welke (nieuwe) mogelijkheden er beschikbaar zijn aan biogebaseerde bouwstenen die in hun coatingformulaties van toepassing kunnen zijn via demonstraties met richtformulaties. Jobcoaters worden ondersteund en opgeleid in het gebruik en applicatie van biogebaseerde coatings op een correcte wijze. Eindgebruikers wordt gewezen op de mogelijkheden van biogebaseerde coatings via testresultaten en een aantal demonstratoren.

Deze resultaten moeten bedrijven in staat stellen om op een gefundeerde wijze zelf aan de slag te gaan en een voorloper te worden bij de introductie van biogebaseerde coatings in hun productgamma.

Wenst u graag deel te nemen aan dit project, wil u graag meer info of wenst u uw eigen case of innovatie rond dit thema te bespreken? Neem contact met ons op!

(Bron foto bovenaan : http://www.architectureartdesigns.com/22-marvelous-grass-sculptures/)

Tags: