Actieve en intelligente verpakking, een oplossing voor voedselverkwisting

De vereniging AIPIA en het researchcentrum Itene identificeren de sleutelfactoren die er moeten voor zorgen dat actieve en intelligente verpakkingen op de markt komen met de bedoeling minder levensmiddelen te verkwisten. 

Volgens de door de EU gepubliceerde gegevens wordt elk jaar 90 t voedingswaren verspild in Europa en wordt op wereldvlak een derde van het voedsel bestemd voor menselijke consumptie verkwist. Dat komt overeen met 1,3 miljard ton per jaar. 40% van dat verlies in geïndustrialiseerde landen vindt plaats in de detailverkoop en bij consumenten. Indien geen enkele maatregel wordt genomen, zou de productie van voedselafval in Europa wel eens tot 126 miljoen t per jaar kunnen stijgen tegen het jaar 2020. 

De EU identificeerde als belangrijkste oorzaken van die verkwisting de verwarring die heerst onder de etiketteringen (“te gebruiken vόόr", “ten minste houdbaar tot”, “uiterste gebruiksdatum” enz.), het gebrek aan bewustwording onder de actoren, inefficiënt voorraadbeheer, overproductie.
Om al die redenen is het belangrijk de consumenten, de industrie en de kleinhandelaars te sensibiliseren en hen te leren hoe belangrijk verpakking is in de strijd tegen verspilling. 

Een roadmap ("Active and Intelligent packaging in the context of Food waste") gerealiseerd in mei 2014 door de AIPIA, de Active and Intelligent Packaging Industry Association, en het onderzoekscentrum Itene, bevestigde dat dergelijke verpakking een sleutelfactor is in die strijd. 

Meer dan 60 deskundigen onderzochten de verschillende elementen van de waardeketen en identificeerden op een tijdsschaal van 2 à 5 jaar de factoren die de komst op de markt van oplossingen inzake actieve en intelligente packaging zullen verzekeren. 

Lees meer op Techniline.