Analyse van defecten in voorwerpen

Omdat de aanwezigheid van porositeiten in voorwerpen tot sterkteverliezen leidt, is de opsporing en analyse ervan in vele gevallen noodzakelijk. Een tweedelige reeks overloopt mogelijke technieken en gaat nader in op micrografie, radiografie en computertomografie.

Tegenwoordig staan er verschillende technieken ter beschikking om geproduceerde voorwerpen te controleren op mogelijke interne fouten. Omdat de meeste objecten niet transparant zijn, komt een visuele controle niet in aanmerking. Aan de hand van gietstukken worden verschillende beschikbare technieken vergeleken. Drie ervan worden nader geanalyseerd: micrografie, radiologie en computertomografie. In deze bijdragen wordt specifiek gefocust op hogedrukgietstukken, omdat hiervoor verschillende recente publicaties voorliggen. De meeste technieken zijn ook bruikbaar voor voorwerpen uit andere materialen, waarbij de typische kenmerken en beperkingen onverkort van tel blijven.

In het eerste deel wordt nader ingegaan op twee technieken die ter beschikking staan om geproduceerde voorwerpen te controleren op mogelijke interne fouten: micrografie en radiografie. In de tweede bijdrage wordt computertomografie (CT) besproken, wat een relatief recente methode is. Geheel analoog met medische CT-scans wordt een driedimensionaal beeld van de interne fouten opgebouwd.

Lees het eerste deel op Techniline.

Lees het tweede deel op Techniline.