Bouw mee ervaring op rond Industrie 4.0 toepassingen voor je bedrijf

Industrie 4.0 staat voor de komst van het internet en flexibele automatisering op de werkvloer en een snelle digitale transformatie van de maakindustrie. Hierdoor kan men flexibeler individuele producten produceren met een productiviteit vergelijkbaar met deze voor massaproductie. Industrie 4.0 is een langetermijnvisie, terwijl vele toepassingen op korte termijn al grote opportuniteiten bieden voor de concurrentiekracht van maakbedrijven. In de brede waaier van mogelijkheden is het voor maakbedrijven en zeker de KMO zo goed als onbekend welke aanpak zij nu moeten kiezen om dit voor de eigen situatie uit te bouwen.

Daarom zet Sirris een Europees Cornet-project op samen met de Technische Universität Wien en het Karlsruher Institut für Technologie. Het project heeft als doel om een aantal praktisch uitgewerkte demonstratoren te ontwikkelen, waaruit bedrijven kunnen leren en ideeën opdoen hoe de componenten in elkaar passen en welke opties er open staan voor hen. Hierbij wil Sirris actief samenwerken met bedrijven in een stuurgroep: zij leveren mee de specificaties en cases aan, zij kunnen als eerste kennis opdoen vanuit de demonstratoren en experimenteren met concrete toepassingen. Hiervoor willen we zowel maakbedrijven als technologieaanbieders bij elkaar brengen (bijvoorbeeld automatiseringsbedrijven of integratoren van softwaretoepassingen).   

Sirris zoekt geïnteresseerde bedrijven die willen toetreden tot de stuurgroep van dit project. Worstel je ook met de toepassing van Industrie 4.0 in je bedrijf of heb je een eigen Industrie 4.0 toepassing op het oog, neem dan zeker contact op met ons. We bekijken dan samen wat het project voor je bedrijf kan betekenen.