BVC en Sirris slaan handen in elkaar rond brandwerende coatings voor composieten

Composieten beschikken algemeen genomen niet over een hoge brandwerendheid omwille van de brandbare organische matrix die de versterkingsvezels bindt. Om tegemoet te komen aan hoge brandwerende eisen die gesteld worden in toepassingen als luchtvaart, bouw en transportsector, dient de opbouw van de composiet te worden aangepast ter bescherming tegen vuur. BVC kon hiervoor een beroep doen op de verenigde krachten van SLC-Lab en Smart Coating Application Lab. 

De kmo BVC Development sprl uit Oudergem wil met de ontwikkeling van een innovatief brandwerend additief inspelen op de marktvraag om composieten een langere bescherming te kunnen bieden bij brand. Dit in een samenwerking met Sirris: zowel het SLC-Lab als het Smart Coating Application Lab werden betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van brandwerende composieten. 

Homogeen gespoten gelcoat

Voor de productie van het composietmateriaal wordt uitgegaan van een gelcoat waarin het brandwerende additief verwerkt wordt. Deze formulatie wordt via spraycoaten als een coating aangebracht op een dragermateriaal, dat na een droogstap bedekt wordt met de versterkingsvezels en de matrix. 

Er werd getracht het gehalte aan brandwerend additief dat in de coating verwerkt werd, zo hoog mogelijk te maken. Vermits bij verhoogde additiefconcentraties de viscositeiten van de formulaties gradueel toenemen, dienen applicatieparameters (verdunningsgraad, nozzle-opening, spuitdruk) aangepast te worden, om zo toe te laten de gelcoat homogeen en in de correcte dikte (± 125 µm) aan te brengen. Voor het aanbrengen van de coating werd een beroep gedaan op de expertise van het Smart Coating Application Lab. 

Microscopische evaluatie toont een goede verdeling van het additief en brandtesten op de composieten tonen de positieve invloed van het additief op brandwerende eigenschappen. 

Breed toepassingsdomein

Gedurende het project werd gedemonstreerd dat de brandwerende coating probleemloos kan toegepast worden als gelcoat in 3D-mallen, vόόr de composietverwerking. Ze kan eveneens als functionele topcoat op verwerkte composietonderdelen aangebracht worden. Bovendien is het brandwerend additief inzetbaar voor zowel polyester- als epoxy-gebaseerde composieten, met zowel prepregtechnologie als infusieprocessen, waardoor het breed toepasbaar is.