Cobot ondersteunt operator van testmachines bij Melexis

cobot

Om de capaciteit van alle machines in haar testruimte ten volle te kunnen benutten, wilde Melexis nagaan of een cobot de operator kon ondersteunen bij het beladen van testhandlers. Sirris zocht het uit.

Melexis in Ieper is een fabrikant van intelligente micro-elektronica (chips) voor de automobielindustrie en voor industriële toepassingen. Het bedrijf wil met haar producten onder meer een antwoord bieden op de groeiende vraag naar groenere en veiligere auto’s en probeert zijn productieprocessen continu te verbeteren. Bijna alle grote automerken wereldwijd vertrouwen voor de veiligheid, efficiëntie en het comfort van passagiers en goederen op de IC's (integrated circuits) van Melexis. Zo zitten er vandaag gemiddeld acht Melexis-chips in elke wagen wereldwijd! Het bedrijf draagt betrouwbaarheid dan ook hoog in het vaandel.

Testen onder tijdsdruk

De onderneming heeft op haar West-Vlaamse site een uitgebreide testafdeling voor de door haar ontwikkelde IC's. De IC's komen in deze ruimte aan in kokers die verpakt zitten in kunststof dozen. Deze tubes moeten manueel in testhandlers worden ingebracht, waarna de machine de IC's een na een test. De goed- en afgekeurde IC's worden van elkaar gescheiden en terug opgevangen in tubes, die door de operator uit de machines moeten worden gehaald. De testruimte bevat echter een groot aantal testmachines en sommige systemen voeren de testen sneller uit dan de operator kan volgen, waardoor een deel van de testhandlers regelmatig stilstaat.

Om de operatoren onder minder tijdsdruk te laten werken en toch alle machines aan hun volle capaciteit IC's te laten testen, wilde Melexis nagaan of een cobot de kokers, gevuld met te testen IC’s, en lege tubes zou kunnen invoeren in de machines. De cobots zouden op hun beurt bevoorraad worden door de operator. Dit alles binnen een bepaalde tijdspanne.

Bijkomende uitdaging

Melexis liet Sirris de proef op de som nemen. Er werden testen met een testhandler uitgevoerd in het labo van Diepenbeek. Op basis van de selectiecriteria werd een robot geselecteerd. Een UR10-cobot bleek ideaal om de taak uit te voeren omwille van zijn bereik. Aangezien de kokers voorzichtig moeten worden behandeld, werd ook een geschikte grijper geselecteerd. De test toonde aan dat het mogelijk was de tubes in de machine te laden en te ontladen binnen de gestelde tijd. Het aantal interventies door een operator kan dus verminderd worden door een cobot in te zetten.

De test bracht echter ook aan het licht dat het 'verenkelen' van de tubes - het één voor één aangeven van de tubes aan de testhandler vanuit een bundel van deze kokers - zoals dit bij de huidige manier van werken gedaan wordt, een obstakel bleek, omdat dit te moeilijk is voor een cobot. Een bijkomende uitdaging was dus een manier vinden om de tubes één per één aan te voeren naar de cobot. Verschillende opties werden overwogen en getest, waarbij aanvoeren via een triltafel als beste uit de bus kwam. Melexis kreeg de nodige informatie over product en leverancier om samen met dit bedrijf verdere testen met de kokers te kunnen organiseren.

Deze haalbaarheidsstudie was voor Melexis niet alleen een eerste ervaring met cobots, de case zal ook een basis zijn om verder kennis op te bouwen, zodat het bedrijf voortaan beter in staat zal zijn opportuniteiten met cobots te identificeren.

Tags: