Bart Teerlinck

EN 13445 ('Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten') en EN 13480 ('Metalen industriële leidingen') zijn belangrijke Europese normen op het gebied van drukapparatuur die het vermoeden van overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende drukapparatuur (2014/68/EU) vaststellen. Vanwege hun complexiteit met hun grote aantal formules, figuren en tabellen, worden ze sinds de publicatie van de eerste edities in 2002 volgens een ad-hocmethodologie bijgewerkt.

 

Bart Teerlinck

Technisch Comité CEN/TC 267 heeft een ontwerpamendement opgesteld voor de norm EN 13480 (Metalen industriële leidingen) - Deel 3: Ontwerp en berekening.

 

Bart Teerlinck

Op 16 november organiseert het Europees Comité voor Normalisatie een online workshop in verband met de standaardisatie van drukapparatuur.

Bart Teerlinck

Om de competitiviteit van de Europese drukapparatuurindustrie te ondersteunen lanceert de European Pressure Equipment Research Council (EPERC) zijn eerste internationale conferentie rond innovatie en veiligheid in drukapparatuur. De conferentie vindt plaats in Rome, van 1 tot 3 april.

Bart Teerlinck

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in regelgeving en normering van drukapparatuur? In samenwerking met het Italiaanse Sant'Ambrogio Servizi Industriali en het Belgische LVDV organiseren Sirris en Agoria in september een tweedaagse opleiding rond de stand van zaken in Europese wetgeving en normering van drukapparatuur.

Bart Teerlinck

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in regelgeving en normen? Op 31 mei organiseert Agoria 'Smart rules, smart application'. Het event bestaat uit zes tracks rond even veel verschillende actuele onderwerpen. Ook Sirris werkt hieraan mee en brengt een lezing rond de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur (PED).

Bart Teerlinck

Dat u als fabrikant, importeur of distributeur de Richtlijn voor Drukapparatuur (2014/68/EU) grondig en volledig moet kennen, spreekt voor zich. Deze ook toepassen - met de geharmoniseerde norm EN 13445 als leidraad - blijkt niet altijd evident in de praktijk. Daarom organiseert Sirris sinds enkele jaren opleidingen, die sinds kort ook beschikbaar zijn op maat van uw bedrijf. We verduidelijken kort de mogelijkheden via een case.

Bart Teerlinck
PED, drukapparatuur, normen

Verkoopt, produceert of importeert u producten met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar? Wellicht moeten die producten binnen Europa voldoen aan de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur. Wat de praktische gevolgen hiervan zijn voor uw bedrijf, kan Sirris u uitleggen tijdens een bedrijfsspecifieke opleiding.

Bart Teerlinck

Op 19 juli wijzigt de Europese regelgeving voor drukapparatuur grondig. Ontdek wat er voor uw business verandert tijdens onze intensieve masterclass.

Benjamin Vandeputte

Wie drukvaten van eenvoudige vorm op de markt aanbiedt, moet sinds 20 april 2016 de regels uit een nieuw KB naleven. Deze wetgeving zou goedkoper zijn om na te leven door kmo’s, volgens de Europese Commissie. Het KB is een omzetting van een Europese richtlijn.