Een innoverend toestel voor de continue productie van geneesmiddelen

Sirris en ULiège hebben een procedé ontwikkeld voor extrusie en vormgieten van producten in vaste vorm voor farmaceutisch gebruik. Hiervoor verkregen zij een octrooi.          

Sommige farmaceutische substanties en bepaalde voedingssupplementen zijn moeilijk oplosbaar. Om de absorptie ervan na inname te vergemakkelijken, zal men de componenten meestal in een polymeeromhulsel verdelen en in een gemakkelijker oplosbare vaste vorm klaarmaken. 

Dit gebeurt meestal door warm extruderen en het verbrijzelen van dit spuitextract, gevolgd door het comprimeren of direct vormgieten, wat bovendien heel wat afval met zich meebrengt. Deze techniek vertoont zeer vele tekortkomingen, zoals imperfecties in de vorm van comprimés en eventuele problemen van stabiliteit of homogeniteit van het concentraat van de actieve bestanddelen. 

Tussen 2012 en 2015 ontwikkelde Sirris in het kader van een door het Waals Gewest gesteund project en in samenwerking met het Laboratoire de Pharmacie Galénique van de Luikse universiteit, een toestel voor continue productie van geneesmiddelen in vaste vorm om al deze problemen op te lossen. Het toestel zorgt voor een verbetering van de vorm, de samenstelling en stabiliteit van de verkregen tabletten en tegelijk voor een betere en directere bio-opname van de werkzame stoffen.
Het systeem is ontworpen voor een productie met hoog debiet.  

Het meest innovatieve aan dit door Sirris ontworpen systeem voor warm extruderen en vormgieten is het snijsysteem dat de comprimés telkens van de geëxtrudeerde strook afsteekt.  

Het toestel is  geoctrooieerd aan de ULiège en de beide partners zijn van plan het bij de farmaceutische bedrijven te promoten. 

De competenties van Sirris gebruikt bij dit project kunnen echter ook dienen in andere dan de medische sector: namelijk voor ontwerpen van complexe configuraties waarbij mechanica, afzettingsprocedés, elektronica, digitale simulaties, maar ook thermische en vloeistoffen-analyses, inzet van thermoplastische materialen (extrusie, thermisch vormgieten, spuitgieten, ...), materiaalkeuzes, prototyping van systemen, productie van pre-series, enz. aan de orde zijn. 

Bron 

  • Octrooi BE1024283