Een revolutie in miniaturisering en complexiteit van objecten

In de toekomst zullen de producten kleiner, lichter en intelligenter zijn. Voor het ontwerp ervan, dat op de beheersing van nieuwe technologieën berust, moeten tal van uitdagingen worden getrotseerd, onder meer in het domein van de kunststofverwerking. Om tot lichtere producten te komen moet men meer dan ooit een beroep doen op kunststoffen en meer bepaald op de micro-vormgeving ervan. Voor grote kunststofonderdelen is klassiek spuitgieten een efficiënte en goedkope productiemethode, maar wanneer het op het fabriceren van geminiaturiseerde en/of complexe stukken aankomt, zijn specifieke technologieën nodig.

Ultrasonic Moulding

Ultrasoon spuitgieten maakt totaal komaf met de klassieke spuitgietprocedés.

In een klassieke toepassing wordt de kunststof vloeibaar gemaakt door thermische verwarming en afschuiving voor deze in de vorm word gespoten. Voortaan wordt het mogelijk de stof door toepassing van ultrasone golven te doen smelten. Ultrasonic Moulding maakt gebruik van een proces van plastificering en injectie via ultrasone golven, wat het mogelijk maakt de vorm met de stof te vullen aan zeer lage drukniveaus.

Hierdoor vermijdt men de beperkingen van de klassieke spuitgiettechnologieën, meer bepaald voor zeer geringe diktes of bij kwaliteitsverslechtering van de stof.

Voordelen van Ultrasonic Moulding

De grenzen van het klassieke spuitgieten worden verlegd. Met ultrasoon spuitgieten kan men een meer soepele stof bewerken, met een hogere precisie en minder beperkingen. En men kan bovendien:

 • kleinere vormen vullen
 • extreem fijne lagen halen
 • structuren met hoge hoogte-breedteverhoudingen repliceren
 • een oppervlaktegesteldheid van hoge kwaliteit reproduceren
 • de geringste, zelfs sub-micrometrische details reproduceren
 • een precieze dosering tot stand brengen 
 • materiaal en energie besparen

  Door het verlagen van de injectiedruk, verminderen de interne belastingen, wat een enorm pluspunt is bij bijvoorbeeld optische toepassingen. De voorzieningen en de vormen worden ook minder gemanipuleerd, wat de levensduur ervan aanzienlijk verhoogt.

Eindeloze mogelijkheden

De mogelijkheid om heel kleine gedetailleerde onderdelen te maken baant de weg voor toepassingen in tal van sectoren. Enkele voorbeelden:

 • biomedische sector: micronaalden, chirurgische hulpmiddelen 
 • mechanica: tandwielen, interfacestukken, micro-actuators
 • elektronica: packaging van componenten, microconnectors 
 • optica: microlenzen, beamshapers 
 • automobielsector: mechanische elementen, connectors 

Een grensverleggende machine

Om voordeel te halen van de vooruitgang in Ultrasonic Moulding, heeft Sirris een Sonorus 1G-machine aangekocht, een product van Ultrasion, dé wereldleider in deze technologie. Binnen de Sirris Product Development Hub zullen vanaf januari 2018 2 tot 3 experts worden opgeleid en experimenten uitvoeren om alle mogelijke toepassingen te testen. Deze investering kadert in het FEDER 2014-2020 (portefeuille Micro+, Volet Socle.Sirris).

Sirris Product Development Hub

Dit departement van Sirris is in Luik gevestigd, stelt 25 experts tewerk en beschikt over een spitstechnologisch machinepark. Het streeft ernaar bedrijven bij te staan in het ontwerpen van innoverende producten en te begeleiden in de snelle ontwikkeling van proof-of-concepts voor lichte, geminiaturiseerde of intelligente producten. In de cel ‘micro-products’ zijn de competenties in bewerking, polymeer replicatie, elektronisch printen en metrologie op microschaal gegroepeerd. Het departement stelt zich tot taak bedrijven te begeleiden in de ontwikkeling van geminiaturiseerde producten om snel op de industrialisering ervan te kunnen overstappen.

Neem gerust contact met ons op om meer informatie te ontvangen over de diensten van Sirris.

(Bron foto bovenaan : Ultrasion SL)