Flam investeert in duurzaam ontwerp en ontwerpprocessen

duurzaam, eco-efficiënt

Eco-efficiënt innoveren volgens de regels van de kunst bleek geen sinecure voor haard- en kachelspecialist Flam. Aangezien het bedrijf de nodige expertise niet in eigen huis had, zocht en vond het deze in het ruime netwerk van Sirris en Agoria.

Flam uit Sint-Truiden ontwerpt, produceert en verkoopt al meer dan 80 jaar haarden en kachels voor verschillende brandstoffen. Vroeger ging het nog voornamelijk om kolen, maar nu ligt de focus al jaren op gas en hout. Vele producten zijn vernieuwd en innoverend, zoals het unieke CombiFlam-systeem dat toelaat om gashaarden ook in appartementsgebouwen te installeren. 

Proactieve mindset

Het bedrijf is steeds op zoek naar manieren om verder te innoveren en zo producten te ontwerpen die gezelligheid voor de gebruiker combineren met energie-efficiëntie, dit met steeds lagere emissies. Om nog sneller te kunnen inspelen op de wijzigende regelgeving en vereisten van de markt op het vlak van deze emissies, was het bedrijf op zoek naar bijkomende topexpertise in de verbrandingsprocessen en analysetechnieken. De meest geschikte experts identificeren voor haar specifieke vereisten is voor een kmo echter een moeilijke opgave. 

Via het project 'Eco-compliance als competitief wapen' (met steun van Vlaio) is het bedrijf erin geslaagd deze experts te vinden. Het inzetten van het ruime netwerk van Sirris en Agoria heeft ertoe geleid dat het een geschikte onderzoeksinstelling kon identificeren. Deze verruiming van het netwerk van Flam maakt het nu mogelijk om zowel korte-termijn- als lange-termijnsamenwerkingen op te zetten. Bovendien zorgt de nieuwe samenwerking ervoor dat de onderneming bijkomende kennis kan opbouwen en zo minder afhankelijk is van de huidige externe partners.   

Zo zal Flam zelf in staat zijn sneller dan voorheen innovatieve producten te ontwerpen en te valideren volgens de strengste normen. 

De kracht van Eco-compliance

Elke innovatie in de brede zin van het woord kan een beroep doen op de expertise die opgebouwd wordt binnen het project Eco-compliance. Bedrijven kunnen rekenen op ruime ervaring om gericht de innovatienoden in kaart te brengen, diepgaande kennis van regelgevende kaders op Vlaams, nationaal en Europees niveau en ten slotte op het zeer ruime netwerk dat dit project aanbiedt om de juiste specialisten te vinden die bijdragen om de innovatie te ontsluiten.

Tags: