Focus op meten tijdens Precisiebeurs 2016

Op 16 en 17 november vond in het Nederlandse Veldhoven de Precisiebeurs 2016 plaats. De precisieafdeling van Sirris werkte mee aan dit event en brengt verslag uit, met een focus op meten in productie. 

Vandaag wordt in productie tal van zaken gemeten, op het product, de machine, de gereedschappen en in de omgeving. De heersende trends hebben een impact op metrologie. Trends in productie zijn een efficiënt gebruik van materialen, flexibiliteit, transparantie en de opkomst van nieuwe processen. Deze hebben hun weerslag in de uitdagingen en trends die we zien in metrologie en zijn samen te vatten in vereiste kenmerken als snelheid, precisie, veiligheid en flexibiliteit. In de praktijk vinden we deze in de integratie van software en betere gebruikersinterfaces, nieuwe hoogprecieze meetoplossingen, contactloze metrologie, meer meetopties op de productievloer en draagbare, flexibele meetoplossingen. 

Verschillende nieuwe producten die op de beurs te zien waren, illustreerden dit: 

Een voorbeeld van evolutie in meetsoftware is de MiCAT Planner-software van Mitutoyo, die inspeelt op het toenemende belang van kwaliteitscontrole in de productie. De software bespaart de gebruiker programmeertijd en zal de meetkwaliteit constant overlopen. Waar de controlemeting vroeger traditioneel in een afgezonderde meetkamer gebeurde, zorgen coördinaatmeetmachines (CMM's) tegenwoordig inline of via een bypass in de eigenlijke productielijn voor het meetproces. Die verhuis gaat gepaard met de inschakeling van gebruiksvriendelijke CMM-inspectiesoftware die de machineoperatoren ondersteunen bij de kwaliteitscontrole. Op basis van het CAD-model zorgt de planner voor een groot deel automatisch voor het meetprogramma voor de CMM. Daarvoor heeft de software niet veel input nodig: de CAD-data, structurele informatie over de gebruikte CMM-machine en enkele parameters die de gebruiker moet ingeven, zoals de meetstrategie en het aantal punten dat gemeten moet worden. Op basis van die informatie berekent het pakket de snelste en botsingsvrije meetroute, rekening houdend met een minimum aantal herpositioneringen van de taster. De gebruiker kan zo tot 95 procent van de programmeertijd besparen.  

Een voorbeeld van flexibel en sneller meten met vijfassige technologie is het vijfassige meetsysteem REVO van Renishaw, dat instaat voor hoogperformant scannen, contactloze inspectie en analyse van oppervlakteafwerking op een enkele CMM. Het systeem gebruikt gesynchroniseerde beweging en vijfassige meettechnologie om de dynamische effecten van CMM-beweging aan zeer hoge meetsnelheden minimaal te houden. Dit is mogelijk door de kop de snelle beweging te laten maken terwijl de CMM traag een lineaire beweging maakt. Het gebruik van een flexibel stiftprobesysteem draagt bij tot de precisie en flexibiliteit van het systeem. Het verwijderbare probesysteem geeft meer flexibiliteit. 

De Rotary Inspector van IBS Precision Engineering illustreert hoe de nauwkeurigheid van bewerkingsmachines tijdens productie vandaag kan worden gecontroleerd. Met dit instrument is een snelle gezondheidscontrole mogelijk van vijfassige machinetool en roterende as, waardoor het een belangrijke rol kan spelen in de onderhoudsroutine. Wanneer performantie van het gereedschap op de lineaire en roterende assen afwijkend gedrag vertoont, is dit zichtbaar in de snijpaden op het afgewerkte product. Dit inspectietoestel geeft onmiddellijke bevestiging van de werkelijke positioneernauwkeurigheid van het gereedschap tegenover het werkstuk op vijfassige machines onder statische en dynamische omstandigheden. 

Een laatste nieuwe technologie tenslotte meet het onzichtbare: met het industriële computertomografiesysteem Metrotom van Zeiss kan men performantiemetingen en inspecties uitvoeren met enkel een X-stralenscan. De standaard acceptatietest, de precisietechniek en het gesofisticeerde kalibratieproces garandeert de traceerbaarheid van het systeem. Lineaire paden en een roterende tafel beantwoorden aan de hoge eisen van de gebruikers inzake precisie.

Tags: