Gooi geen geld weg, beheer uw afval zelf!

De regelgeving rond afvalstoffen staat niet stil in Vlaanderen. Zo mogen sommige reststromen nu al niet meer gestort worden en het aantal gesloten materiaalkringlopen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Wacht niet tot het zover is, begin nu al met de nodige aanpassingen en neem het beheer van uw afvalstromen in eigen handen. Een eerste stap is in zicht. Dit door uw afval en nevenstoffen  onder de loep te nemen. Sirris en Agoria helpen u op weg met het seminarie 'Afval- en grondstoffenmanagement'.

Wie het beheer van zijn afvalstromen in eigen handen wil nemen, brengt ze best eerst gedetailleerd in kaart. Via datavergaring wordt al snel duidelijk waar afval ontstaat, hoe het te vermijden is of te recycleren valt en bij welke processtappen u de stromen kunt verdichten om kosten te besparen.

Naast afvalstromen heeft uw bedrijf mogelijk ook te kampen met nevenstromen van verspilde grondstoffen. Die kunt u opnieuw verkopen, maar uiteraard nooit tegen de oorspronkelijke aankoopprijs. U zorgt er dus beter voor dat uw grondstoffen efficiënter worden ingezet, zodat u er al minder van hoeft aan te schaffen in de eerste plaats.

Maar hoeveel grondstoffen verliest u per producteenheid en welke factoren dragen hiertoe bij? Door dit te onderzoeken, komt u precies te weten waar u de verspilling kan wegwerken.

Hoe pakt u dit aan?

Om u hierbij op weg te helpen, organiseren Sirris en Agoria het seminarie 'Afval- en grondstoffenmanagement' op 26 oktober. Concreet zult u inzicht krijgen in volgende onderwerpen:

  • De actuele wet- en regelgeving (Vlarema): welke afvalgegevens moet u registreren en rapporteren, wat moet u sorteren
  • Dataverzameling en -beheer: hoe uw afval- en grondstofstromen in kaart brengen (volumes en kosten)
  • Kennis over de standaardverwerkingsmethode van veel voorkomende afvalstromen
  • Oplossingsrichtingen voor het vermijden van afval en het vergroten van de meerwaarde van afval- en nevenstromen
  • Slim contractbeheer
  • Afvalmanagement als katalysator voor de circulaire economie
  • Eigenaarschap in uw bedrijf voor projecten rond proactief afval- en grondstoffenbeheer

Tijdens het seminarie...

  • maakt u kennis met cases die u helpen de theorie om te zetten naar uw praktijksituatie
  • krijgt u een checklist waarmee u direct in uw eigen bedrijf aan de slag kan
  • ontvangt u een certificaat van deelname.

Bovendien blijft u ook na de opleiding in direct (online) contact met de docenten.

U wilt meer weten over dit seminarie of u inschrijven? Neem een kijkje in onze agenda

Dit seminarie wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.

(Bron foto bovenaan: Paul Bulteel)

Tags: