Het uitgebreide potentieel van natchemische nanocoatings

De eigenschappen van een voorwerp te verbeteren of nieuwe eigenschappen toe te voegen, kan heel makkelijk met natchemische coatings. Uitgaande  van met elkaar reagerende vloeibare precursors is het mogelijk meerdere functies in één laag te verwezenlijken. De bekomen materialen zijn de zogenaamde organische-anorganische hybride composieten.

De componenten van de hybriden zijn anorganische nanopartikels en/of sol-gelvernettingen die interageren met een organisch polymeer. De organische polymeren laten flexibiliteit en procesbaarheid  toe, terwijl de anorganische componenten mechanische en thermische stabiliteit toevoegen aan het eindmateriaal. Beide fasen kunnen een aantal interessante functionaliteiten bevatten, zoals:

 •          hydrofobiciteit
 •          hydrofiliciteit
 •          weerstand aan chemicaliën
 •          biocompatibiliteit
 •          optische eigenschappen
 •          elektrische eigenschappen
 •          ...

Door al deze verschillende functionaliteiten te combineren, hebben hybride coatings een groot potentieel voor tal van domeinen, waaronder:

 •          energie
 •          automotive
 •          recreatie
 •          elektronica
 •          ...

Interesse om zelf de vele mogelijkheden met natchemische nanocoatings te ontdekken? Kom op 15 januari naar het seminarie 'Optimise your coating using nanotechnology'! Info en registratie via http://www.sirris.be/agenda/optimise-your-coating-using-nanotechnology .