Hoe grondig kent u de PED-Richtlijn en geharmoniseerde norm?

PED, drukapparatuur, normen

Verkoopt, produceert of importeert u producten met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar? Wellicht moeten die producten binnen Europa voldoen aan de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur. Wat de praktische gevolgen hiervan zijn voor uw bedrijf, kan Sirris u uitleggen tijdens een bedrijfsspecifieke opleiding.

Dat u als fabrikant, importeur of distributeur de Richtlijn voor Drukapparatuur 2014/68/EU grondig moet kennen, spreekt voor zich. Daarom organiseerde Sirris in het verleden al enkele keren intensieve masterclasses en workshops met experts ter zake. U kunt nu ook via een volledig op maat gemaakte opleiding leren wat de richtlijn en de geharmoniseerde norm EN 13445 voor uw business (kunnen) betekenen.

Belang van richtlijn en geharmoniseerde norm

Europa was lange tijd de wereldleider in de productie en export van drukvaten, boilers, brandblussers enz. Hoewel een deel van de productie naar andere delen van de wereld is verhuisd, blijft Europa de voornaamste bron van expertise op het vlak van drukapparatuur. Al sinds 13 juni 1999 geldt in de EU de PED-richtlijn (Pressure Equipment Directive) waaraan fabrikanten van drukapparatuur moeten voldoen, om zo het vrije handelsverkeer van drukapparatuur binnen de EU mogelijk te maken. Deze richtlijn moet de veiligheid van installaties en producten waarborgen. Een CE-markering geeft aan dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende regels (CE betekent immers in overeenstemming met de Europese wetgeving).

De Europese Richtlijn voor Drukapparatuur werd vorig jaar aangepast in overeenstemming met de nieuwe verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation, CLP) en het Nieuw Regelgevend Kader (NLF). Dit om de commercialisatie van drukapparatuur te stroomlijnen en om de verantwoordelijkheid van elke marktdeelnemer duidelijker te omschrijven. Zo is de Europese markt niet alleen beter bestand tegen de concurrentie van frauduleus gecertificeerde producten, de nieuwe richtlijn maakt het Europese instanties ook makkelijker om CE-gelabelde producten nauwgezet op te volgen. In België werd de aangepaste versie van de richtlijn op 18 juli 2016 in de wet omgezet.

De Europese geharmoniseerde normen die betrekking hebben op druk gerelateerde risico's geven fabrikanten de nodige tools en begeleiding om te garanderen dat hun producten voldoen aan de essentiële veiligheidsvereisten uit de EU Directieven. Als u de Europees geharmoniseerde norm EN 13445 gebruikt voor de ontwikkeling en fabricage van niet aan de vlam onderworpen drukvaten wordt er automatisch aangenomen dat u aan de PED-eisen voldoet. De geharmoniseerde norm inzetten is echter niet zo eenvoudig wegens de hoge techniciteit.

Opleiding op maat

Afhankelijk van de behoeftes van bedrijven richt Sirris opleidingen op maat in rond de PED-richtlijn en de geharmoniseerde norm EN 13445. Deze opleiding bestaat meestal uit verschillende lagen, zoals een algemeen inhoudelijk overzicht voor wie nieuw is in de materie of als opfrissing, tegenover een presentatie die dieper ingaat op de technische vereisten en de impact ervan op uw activiteiten. De opleiding maakt het voor bedrijven mogelijk de richtlijn via de norm in de praktijk om te zetten en dit op het vlak van materialen, ontwerp en fabricage van drukvaten. Bij deze opleidingen kunnen ook partners van Sirris betrokken worden, zoals bijvoorbeeld het Belgisch Instituut voor Lastechniek.

Meer weten over onze bedrijfsspecifieke opleidingen? Neem contact met ons op!

(Bron foto bovenaan @ Dreamstime)