Patrick Cosemans
Bram Cloet

Het NewSkin-project beoogt de oprichting van een 'Open Innovation Test Bed' (OITB) om technologieën, middelen en diensten te verstrekken voor de invoering van een reeks innovatieve processen om producten op nanobasis te vervaardigen, alsook de testcapaciteiten om de kenmerken van nanoverrijkte producten aan te tonen. Tijdens de projectuitvoering zullen er vier open oproepen voor bedrijven zijn om gratis toegang te krijgen tot de OITB-diensten. Sirris neemt aan het project deel met zijn klimaatkamer met ijstestopstelling voor deze showcases.

Bram Cloet

Water bevriest onder 0 °C en bij zo’n lage temperaturen kunnen brandstofcellen worden beïnvloed. Dat is een vaststaand feit. Ook de prestaties van lithiumbatterijen worden beïnvloed. En toch voerde de M110 Mobhyl Power van Powidian met succes koudestarttests uit bij temperaturen tot -20 °C. Voor Sirris was dit de eerste geslaagde klimaatkamertest met waterstof.

Pieter Jan Jordaens

Naast chocolade en bier is ook onze expertise en ervaring in windenergie op zee een Belgisch exportproduct geworden, dat wereldwijde faam geniet. Dit mag nog maar eens blijken tijdens het International Offshore Wind Partnering Forum (IPF), het voornaamste congres rond offshore windenergie in Noord-Amerika, dat plaatsvindt van 26 tot 28 april. Sirris zal er als coördinator van OWI-Lab een keynote-presentatie verzorgen op deze industrie bijeenkomst.

Ozlem Ceyhan Yilmaz
Pieter Jan Jordaens

IJsvorming ligt aan de basis van talrijke problemen en risico's bij onze dagelijkse werkzaamheden of voor de werking van machines. Bij Sirris hebben verschillende experts zich toegelegd op het verbeteren van hun kennis over atmosferische ijsvorming én manieren gezocht om ijsvorming te beperken. Deze activiteiten maken deel uit van de COOCK-projecten Fighting Icing en NewSkin.

Walter Auwers
Pieter Jan Jordaens

Tijdens de achtste editie van de Factory of the Future Awards op 17 februari mochten zes bedrijven de titel van Factory of the Future in ontvangst nemen. Met de award willen de initiatiefnemers de meest toekomstgerichte productiebedrijven in België aanduiden. Een van de winnaars dit jaar is ZF Wind Power, producent van tandwielkasten voor windturbines uit Lommel.

Ozlem Ceyhan Yilmaz

Inzicht verwerven in het gedrag en de prestaties van drones in barre weersomstandigheden en moeilijke vliegomgevingen is essentieel om zinvolle testprotocollen te ontwikkelen voor de validering en certificering van deze vliegende systemen. In het kader van een verkennend onderzoek wordt de ontwikkeling bestudeerd van een methode om de prestaties te kenmerken van propellers in laboratoriumomstandigheden met ijsvorming, die als de meest kritische worden beschouwd. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het gebruik van een klimaatkamer met een reeks waterstraalpijpen die ijsomstandigheden kunnen genereren, in combinatie met een windshaper.

Bram Cloet
Ozlem Ceyhan Yilmaz

IJsvorming ligt aan de basis van talrijke problemen en risico's bij onze dagelijkse werkzaamheden of voor de werking van machines. Bij Sirris hebben we ons toegelegd op het verbeteren van onze kennis over atmosferische ijsvorming én hebben we manieren gezocht om ijsvorming te beperken. Deze werkzaamheden maken deel uit van de COOCK-projecten Fighting Icing en NewSkin.

Pieter Jan Jordaens

Analyse van de data van zo’n 7.000 windturbines heeft de voornaamste problemen blootgelegd die zorgen voor uitval ('downtime') en dus verloren potentiële energieproductie wanneer de windturbine niet werkt. Heel wat van deze problemen kunnen opgelost of voorkomen worden.

Joey Bosmans

Vochtophoping en condens kunnen op verschillende soorten oppervlakken schade veroorzaken. Vocht- en condensatietesten kunnen schade door schimmels, defecten of verkleuren van onderdelen voorkomen. Welke testen bestaan en wat houden ze in? We lichten ze hier voor u uit.

Pieter Jan Jordaens

Belgische bedrijven actief in de windenergiesector genieten vandaag wereldwijd een uitstekende reputatie. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van OWI-Lab, het innovatie- en kennisplatform met onderzoekers en ingenieurs van Sirris, VUB en UGent, dat ondertussen 10 jaar bestaat. De kruisbestuiving tussen industrie en de academische wereld blijkt de sleutel tot het succes van onze Belgische bedrijven.