Leuven bindt strijd tegen onkruid aan met kurk

In Leuven is een proefproject van start gegaan dat gebruik maakt van kurkrecyclaat om onkruid in de boomperken te voorkomen. Het project vloeit voort uit een ontwikkeling waaraan ook Sirris een bijdrage leverde. 

Aangezien onkruidverdelgers omwille van milieu-overwegingen al enige tijd verboden zijn, zocht het stadsbestuur van Leuven naar een duurzaam alternatief om de perken rond bomen onkruidvrij te houden. Die perken zijn immers niet veilig te bewerken met branders. Een oplossing werd gevonden in boomspiegels uit gerecycleerde kurk.  

De boomspiegels, ontwikkeld in het kader van het project Pionier-K van vzw De Vlaspit, IGO Leuven en Sirris, en meegefinancierd door Provincie Vlaams-Brabant, zijn een soort van tapijt dat bestaat uit een mengsel van kurkgranulaat en hars, en rond de voet van bomen wordt gelegd. Ze laten voldoende lucht en water door, maar houden de groei van onkruid tegen. De kurkplaten ogen bovendien net en natuurlijk. 

De groendienst van stad Leuven zal de boomspiegels op verschillende plaatsen in de stad aanleggen. Het eerste perk dat een boomspiegel kreeg, is dat aan de vrijheidsboom op het Margarethaplein. Als het initiatief succesvol blijkt, wordt het de komende jaren uitgebreid. 

Bewoners kunnen hun steentje bijdragen aan het project door hun kurken binnen te brengen in de containerparken of inzamelpunten aan de stadsgebouwen.

(Bron foto: Stad Leuven)

Tags: