MIM-stukken van titanium afgevormd met PEEK bij Feronyl

Feronyl ontwikkelt samen met Sirris een hybride technologie MIM titanium/afvormen van technische kunststoffen in het kader van een CWALity-project. 

De Moeskroense onderneming Feronyl is actief op het vlak van spuitgieten van kunststoffen. In het kader van de ontplooiing van nieuwe activiteiten kreeg ze belangstelling voor MIM, Metal Injection Moulding. Ze kreeg daarbij ondersteuning van Sirris, die deze techniek al enkele jaren ontwikkelt. 

Om verder te gaan en complexe multimateriaalelementen te produceren voor veeleisende markten zoals de vliegtuigbouwkunde zette Feronyl samen met Sirris een CWALity-project op, dat wordt gesubsidieerd door het Waalse Gewest. Dat project, dat een looptijd van twee jaar had, werd begin 2014 met succes afgesloten. De doelstellingen waren vrij ambitieus aangezien het ging om de afvorming van technische polymeren zoals PEEK op metalen stukken vervaardigd door MIM. 

Het project stelde Feronyl in staat haar kennis over MIM-fabricage te verbeteren in het bijzondere geval van de titaniumlegeringen, specifieke apparatuur met losschroefbare lade te bestuderen, MIM-fabricage te beheersen op het niveau van de maattoleranties en de parameters te bestuderen die eigen zijn aan de positionering van de MIM-stukken in een kunststofspuitgietmatrijs voor afvorming. 

Feronyl verhoogde tegelijk haar deskundigheid en geloofwaardigheid bij het groeiende aantal ondernemingen die haar medewerking vragen bij de fabricage van stukken aan de hand van deze nieuwe hybride technologie.

CWALity (Collaboration in Wallonia ability) is een kader gecreëerd door de DG06 van het Waalse Gewest ter ondersteuning van het collaboratief onderzoek tussen een KMO en een onderzoekscentrum (1+1). Het beoogt de bevordering van de ontwikkeling en de validatie van nieuwe producten, procedés en diensten bestemd om industrieel te worden gevaloriseerd op korte termijn door KMO’s die de ingediende projecten verdedigen. De subsidie kan tot 70% van de toegelaten kosten gaan.
De ervaring van Sirris op dit vlak geeft aan dat dit subsidiekader bijzonder geschikt is voor de ondersteuning van innovatie in ondernemingen.
Meer informatie :
 jean-claude.noben@sirris.be