Michèle Gasparini

Gebruik van (eco)toxicologische gegevens om gegevenshiaten tussen de verschillende nanovormen van eenzelfde substantie op te vangen en deze te groeperen. Deel I: Specifieke bepalingen voor nanomaterialen.

Michèle Gasparini

De DaNa Database geeft meer informatie over de impact van nanomaterialen op de gezondheid en het milieu, alsook op het risicobeheer en de veiligheid.

Marie-France Rousseau

Tijdens het Imec Technology Forum Brussel wordt samen met de sprekers en deelnemers nanotechnologie vanuit verschillende hoeken bekeken, worden vragen bij de huidige evoluties gesteld, en alternatieve paden om een betere omgeving te bouwen met nanotechnologie overlopen.

Hilde Krikor
Jacky Lecomte

Michèle Gasparini

De mogelijke impact op de gezondheid en het milieu van geproduceerde nanopartikels heeft de wetgever aangezet tot het verordenen van een koninklijk besluit met betrekking tot nanopartikels. Dit KB voorziet de samenstelling van een nationaal register voor nanomaterialen.

Michèle Gasparini

Sirris heeft de intentie om de evolutie van reglementering en normalisatie in het snelgroeiend domein van nanomaterialen op te volgen en te centraliseren en de bedrijven te begeleiden bij de interpretatie van deze documenten in de industriële praktijktoepassing.

Solange Humblet

NANORA, the NANO Regions Alliance, will be holding a free seminar on NANOBIO in Saarbrücken, Germany, on 22 April. The seminar will serve to develop knowledge and skills and to make new business contacts.

Solange Humblet

NANORA (Nano Regions Alliance) will organise a "Convoy” trade mission for nanotechnology companies to visit Tennessee on the 16th-22nd of May. Tennessee has now enjoyed more than five years of growth since the end of the recession in 2009. On this business trip you will visit leading manufacturing companies and make important B2B contacts. On top of that, the trip offers excellent opportunities for networking with participants from several European countries.

Solange Humblet
Jacky Lecomte

De eigenschappen van een voorwerp te verbeteren of nieuwe eigenschappen toe te voegen, kan heel makkelijk met natchemische coatings. Uitgaande van met elkaar reagerende vloeibare precursors is het mogelijk meerdere functies in één laag te verwezenlijken. De bekomen materialen zijn de zogenaamde organische-anorganische hybride composieten.