Nieuw project rond next-shoring ondersteunt kunststofindustrie

Kan ik de doorlooptijd verkorten en de flexibiliteit verhogen van de ontwerpfase tot en met de serieproductie? Hoe kan ik innovatie in materialen en technologie integreren in mijn toepassing? Om een antwoord te vinden op dergelijke vragen en de toekomstige uitdagingen van de kunststofindustrie zetten Sirris en Agoria samen hun schouders onder een nieuw project rond 'next-shoring'.

Sirris en Agoria slaan de handen in elkaar voor de Vlaamse verankering van de kunststofindustrie in een nieuw project rond 'next-shoring' (i.e. de productie vindt plaats in de buurt van de klant waar de vraag vandaan komt).

De scope van dit project:

  • De samenwerking tussen kunststofverwerkers en OEM’s of klanten stimuleren
  • Ervaringen en best practices delen
  • Toegang bieden tot technologische ondersteuning

De focus ligt op de uitwerking van innovatieve oplossingen voor klanten- of productieuitdagingen. In kleine groepen wordt een traject gezamenlijk doorlopen door een combinatie van collectieve kennisopbouw (opleiding, demonstrators, lerende netwerken, …) en specifieke applicatieontwikkeling.

Waarom?

Kunststofverwerkers staan vandaag voor heel wat uitdagingen in business en technologie. Enerzijds worden de levenscycli van producten steeds korter, series alsmaar kleiner en blijven individualisatie en customisatie aan belang winnen. Korte doorlooptijden spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Om te kunnen blijven innoveren is het van cruciaal belang dat de verwerker, klant en innovatiecapaciteit in elkaars nabijheid zitten. Daarenboven is flexibele automatisering een noodzaak om de responsiviteit en productiviteit te verhogen en bieden nieuwe technologieën zoals 3D-printing mogelijkheden om de prototypefase van nieuwe producten zo efficiënt en flexibel mogelijk te laten verlopen.

Anderzijds werden de laatste jaren in de kunststofsector heel wat nieuwe materialen, additieven en processen ontwikkeld (bijv. oppervlaktebehandeling, microverwerking, verminderde degradatie tijdens processing, lagere smelttemperaturen, …). Diverse studies belichten de grote mogelijkheden ervan. Alleen loopt het opnemen en omzetten van deze kennis in reële applicaties achter. Voor OEM’s en kunststofverwerkers is het moeilijk tijd en middelen vrij te maken om deze nieuwste ontwikkelingen te demonstreren en te valideren in hun toepassingen (of deze van hun klanten).

Workshop

Bent u geïnteresseerd in dit projectvoorstel voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend deel aan onze workshop op donderdag 22 oktober 2015 bij Sirris in Heverlee (voertaal is Nederlands).

Aarzel niet en werk mee aan dit project! Al tien bedrijven hebben zich aangemeld om hun uitdagingen voor de toekomst met u te delen, de thema’s voor het project concreter te definiëren en hierrond samen te werken.

Contactpersoon Agoria, Jan Geeraert, jan.geeraert@agoria.be, tel. +32 491 345 357

Tags: