Nieuwe materialen breiden mogelijkheden met AM verder uit

Naast tal van voordelen kent additive manufacturing ook nog enkele uitdagingen. Een ervan zijn de momenteel beschikbare materialen voor de verschillende productietechnologieën. Enkele nieuwe ontwikkelingen bieden aantrekkelijke voordelen op het vlak van materiaaleigenschappen.

Additive manufacturing- of 3D-printingtechnieken kennen heel wat voordelen voor productie, zoals matrijskosten die wegvallen, kortere ontwikkelingstijden en een ongekende ontwerpvrijheid. Aanvankelijk werd additive manufacturing vooral ingezet bij de kostenefficiënte productie van modellen en prototypes, maar vandaag wordt er vooral vooruitgang geboekt op het vlak van functionele toepassingen en dito materialen.

Lopende ontwikkelingen leggen de focus op de verdere optimalisatie van ontwerp, grotere functionaliteit en uitbreiding naar massaproductie op industriële schaal. Hieraan zijn echter ook enkele uitdagingen verbonden, waaronder de hoge productiekosten en het beperkte aantal geschikte materialen (op basis van de materiaaleigenschappen) die momenteel beschikbaar zijn op de markt.

Lees meer op Techniline.