Normtechnische veiligheid van hybride werkcel uitgelegd in 8 stappen

In de maakindustrie en machinebouw heerst nogal wat onduidelijkheid over de conforme beveiliging van hybride werkcellen, waarin operator en robot samenwerken. Sirris organiseert daarom op 26 september in het kader van de Normenantenne Industrie 4.0 een seminarie rond de normtechnische beveiliging van een dergelijke werkcel. 

In een hybride werkcel werken mensen en robots samen, met als doel een zeer hoge graad van flexibiliteit te bereiken in productvariaties en werkpostopstellingen. De normering en wetgeving inzake beveiliging van dergelijke werkcellen is heel recent en moet de technologische ontwikkeling van nabij volgen. Bij machinebouwers, (robot)integratoren en in de maakindustrie heerst onduidelijkheid over de conforme beveiliging van dergelijke werkcellen. Met dit seminarie brengen we enige duidelijkheid. 

Fysische hybride werkcel

Tijdens het seminarie worden op een fysische hybride werkcel met verschillende werkposten, cobots en AGV’s de verschillende stappen in de realisatie en beveiliging overlopen en verklaard. In acht stappen wordt aan de hand van een reële opstelling uitgelegd hoe we tot een productiecel conform de machine- en arbeidsmiddelenrichtlijn komen. 

  1. Verantwoordelijkheden en juridische aspecten: wie heeft welke rol, wie is machinefabrikant en wie staat garant voor conformiteit?
  2. Applicatie-analyse: haalbaarheid van het project inzake cyclustijd, taken, veiligheid, ergonomie en samenwerking met de robot.
  3. Risicobeoordeling, inclusief analyse van de mogelijke collisies met de robot volgens de EN ISO 12100 (geharmoniseerd aan de machinerichtlijn).
  4. Safety & automation-concept: bepalen van de normconforme en praktisch haalbare veiligheidsmaatregelen. Vanuit de gevraagde flexibiliteit van de werkcel worden zo nodig ook verschillende veiligheidsmaatregelen gedefinieerd. 
    Verschillende normen voor beveiliging van robots en cobots (TS 15066) komen aan bod, daarnaast ook ontwerp van de veiligheidskringen conform de 13849-1 (performance level).
  5. Engineering: ontwerp en implementatie van de werkcel.
  6. Validatie, inclusief verschillende varianten: functionele validatie en impactmeting van de cobot.
  7. Opmaak van technisch constructiedossier en CE-conformiteitsverklaring.
  8. Training en technische support. 

Interesse in dit seminarie op 26 september? Lees er meer over en schrijf u in via onze agenda