Pieter Jan Jordaens

Onderzoek binnen het VIS-OWOME project heeft aangetoond dat voor offshore windturbines zeer accurate vermogenscurves kunnen gecreëerd worden aan de hand van machine-learning-technieken. Hierdoor kunnen op een heel korte termijn en met weinig moeite zeer goede resultaten behaald worden.

Stijn Lambrechts

Smart@Sea introduceerde de mogelijkheden van digitalisering voor de offshore windindustrie. Ook andere thema's kwamen aan bod. Sirris was aanwezig met een presentatie binnen het OWOME-project door het OWI-Lab en verzorgde de keynote. We belichten kort enkele highlights uit het event.

Pieter Jan Jordaens
offshore

Bent u al actief in offshore energie of wilt u de mogelijkheden om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen ontdekken voor uw bedrijf? Via het nieuw innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) rond offshore energy kunt u inhoudelijke ondersteuning krijgen om uw innovatieproject rond offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie uit te werken. Sirris neemt hierin het voortouw.