Fabienne Windels

Ter gelegenheid van de werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2020 organiseert Sirris een kleine quiz waarin de aandacht wordt gevestigd op de verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht.

Fabienne Windels

De registratieaanvragen voor de handelsmerken Coronavirus en Covid-19 zijn in maart sterk toegenomen. Wat zal ermee gebeuren?

Fabienne Windels

In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Frank Van den Broek

Alles wat je als creatieve en innovatieve ondernemer wil weten over intellectuele eigendomsrechten vind je in 'Ons patent boekje' van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Fabienne Windels

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

Fabienne Windels

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

Frank Van den Broek

Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten.

Fabienne Windels

In een video, die werd opgenomen met experts, wordt uitgelegd wat een bedrijf wel en niet kan doen in geval van namaak en hoe het zich kan voorbereiden.

Fabienne Windels

Een webcast om te leren hoe je oplossingen van artificiële intelligentie kunt beschermen om ze te gelde te maken.

Fabienne Windels

Twee dagen conferentie en opleiding voor een krachtiger beleid inzake intellectuele eigendom!