Philips kiest voor verlichting als dienstverlening

Als het met kopieerapparaten kan... Philips slaat het roer om en kiest voor een andere, innovatieve B2B-aanpak: de onderneming maakt van verlichting een dienstverlening, waarbij de klanten betalen voor het licht dat ze nodig hebben op basis van leasing. Het bedrijf ontwerpt hiervoor producten die kunnen worden opgewaardeerd en onderhouden, de materialen en componenten hergebruikt.

Het lineaire model van productie, consumptie en wegwerpen bereikt stilaan zijn grenzen. Een nieuw model - de circulaire economie - wil economische groei ontkoppelen van het gebruik van natuurlijke grondstoffen door deze grondstoffen efficiënter en herhaaldelijk te gebruiken, waardoor de afvalberg beperkt blijft. Voordelen hiervan zijn innovatie, nieuwe businessmodellen, meerwaardecreatie, minder afvalstortplaatsen en emissies en een betere levenskwaliteit.

Eco-partnerschap

Steeds meer bedrijven raken van dit model overtuigd. Ook Philips stapt mee in dit verhaal en wil door innovatie waarde creëren voor de economie en zijn ecologische voetafdruk verkleinen. Het bedrijf reorganiseert zijn activiteiten in verlichting en gezondheidszorg in een kringloop, en dit op een economisch gezonde en winstgevende manier. Het gaat voor de creatie van groene producten, het sluiten van materiaalkringlopen en voorkomen van milieuschade. Zo wist het 47 procent van zijn verkoop uit groene producten te halen en sloot onlangs een partnerschap af met de Ellen MacArthur Foundation. Verder streeft het bedrijf naar nog meer duurzaamheid, een betere energie-efficiëntie van zijn producten met 50 procent en het verdubbelen van de hoeveelheid gerecycleerde producten en materialen.

Via het nieuwe partnerschap wil Philips kennis uitwisselen en kritische feedback uitlokken. Ook het overstappen op een circulair economisch businessmodel was een logische volgende stap. Circulaire innovatie begint bij een slimme keuze van ruwe materialen en ontwerpen voor onderhoud en demontage. Van hieraf moet het bedrijf evolueren van een minimale materiaalkost naar een maximale waarde doorheen de levenscyclus van een product, waarbij performantie en duurzaamheid naar het voorplan worden geschoven, aangezien de klanten investeren in diensten en functionaliteit in verlichting en gezondheidszorg, eerder dan dat ze nieuwe producten kopen.

'Light as a service'

In een samenwerking met de Nederlandse architect Thomas Rau is Philips begonnen verlichting als een dienst te verkopen. Het hielp RAU Architects een reductie van energieverbruik van in het totaal 55 procent te bereiken door het gebruik van natuurlijk zonlicht te maximaliseren, fittingen voor ledverlichting aan te passen voor het gebouw en een sensor- en sturingssysteem voor beweging en daglicht te installeren. Philips blijft eigenaar van en verantwoordelijk voor het materiaal, RAU betaalt voor onderhoud en dienstverlening. Op eenzelfde manier knapt de onderneming in de gezondheidszorg complexe medische uitrustingen op via haar Diamond Select-programma. Zo geeft het toekomst aan robuuste onderhoudscontracten, waarbij vervangende elektronische componenten makkelijk kunnen gebruikt worden voor de machines van klanten en er geen behoefte is aan een volledige demontage of nieuwe machine. Het resultaat: 70 procent van de omzet wordt tegenwoordig gehaald uit B2B-verkopen.

De nieuwe aanpak houdt weliswaar een langetermijnvisie in van 15 jaar vooruitdenken en end-to-end-denkmethode, waarbij ook toeleveranciers en verkoop betrokken zijn.

Circulaire economie

Volgens het rapport 'Towards the Circular Economy' (login vereist) zou een volledig circulaire wereldeconomie  enorme besparingen kunnen verwezenlijken. In een circulaire economie zijn fabrikanten verantwoordelijk voor het ontwerpen van producten die recycleerbaar, herbruikbaar of herwerkbaar zijn in een niet-toxische gesloten kringloop. Hiervoor is het te verkiezen dat de klant betaalt voor de dienstverlening, eerder dan dat hij eigenaar is van de goederen, en de fabrikant verantwoordelijk blijft, zoals nu al vaak het geval is voor bijvoorbeeld copy-printers op kantoren. De fabrikant zorgt voor onderhoud tijdens en terugname van het product na de gebruiksperiode.

Wilt u meer weten over de aanpak van Philips en de circulaire economie? Tijdens de workshop ‘How to truly eco-innovate in the lighting industry?’ op 11 februari zal keynotespreker Anton Brummelhuis, Senior Director Sustainability bij Philips, dieper ingaan op dit onderwerp in zijn lezing 'From design for recycling to circular economy strategy at Philips'.

Dergelijke topics komen ook aan bod in de reeks 'Succesvol ondernemen in een veranderend klimaat’, over het hoe en waarom van nieuwe business-strategieën in het licht van de klimaatverandering: van theorie, over praktische tips tot een uitgewerkte praktijkcase (login vereist).