Philips maakt van licht een service binnen de circulaire economie

Het innovatieve, circulaire businessmodel van Philips Lighting baseert zich op dienstverlening. Dit om in te spelen op verschillende maatschappelijke trends, zoals verstedelijking en energiebesparende reflexen van klanten. Zo wil het bedrijf meer kwaliteit bieden voor een betere prijs, en bovendien garanderen dat de klant ook na jaren nog steeds kan genieten van optimale functionaliteit. Het is voor Philips een drijfveer voor innovatie. 

Het Light as a Service-project bij Philips bestaat al enkele jaren. De sterke link tussen productontwerp en businessmodel stuwen de product- en dienstinnovatie. Dit wordt weergegeven in bovenstaande figuur.  

Over de jaren heen hebben Philips en onder meer ook Barco via verschillende onderzoeksprojecten zoals GreenElec en cycLED kennis opgebouwd rond de circulaire economie. In het kader van het cycLED-project waaraan ook Sirris deelnam, werden een aantal ontwerpcriteria bekeken in relatie tot de nieuwe circulaire businessmodellen. Bij gebrek aan een algemene standaard heeft Philips verschillende elementen gedefinieerd in een scorecard bij elkaar gebracht. Hiermee toetsen ze de producten af om te valideren dat ze echt in het duurzame concept passen.

  

In het CycLED-project werden onder andere tools ontwikkeld die kunnen helpen om geschikte strategieën en businessmodellen te identificeren. Uitgaande van een aantal vragen rond de bedrijfsdoelstellingen, de impact op de bedrijfsvoering en de haalbaarheid worden de criteria in kaart gebracht. De uitkomst kan er dan als volgt uitzien:

    

De verlichting in de bibliotheek van Kortrijk en de luchthaven van Schiphol zijn twee sprekende voorbeelden. Philips blijft er de eigenaar van de verlichtingsinstallaties, de gebruiker betaalt zijn verbruikte hoeveelheid licht. Het hoofddoel is de producten zo lang mogelijk in de markt houden en dus wordt er over de levenscyclus gepraat met de klant en de andere stakeholders. Dat is een andere manier van werken dan wat de meeste bedrijven nog altijd gewoon zijn. Zo wijzigen immers de rollen van de installateurs, de verdelers samen met deze van de producent en is dialoog dus essentieel. 

Deze illustraties geven weer dat innovatie veelal via verschillende stappen tot stand komt. Daarenboven toont het aan dat experimenten kunnen opgezet worden die bijdragen aan de kennisopbouw. 

Zijn daarmee alle vragen opgelost ?     

Zeker niet. Er blijven ook voor Philips nog heel wat uitdagingen over. Zo heerst er mogelijk verwarring over wanneer een product circulair is. Hoe meet je dit? Kan een product ook circulair in onderhoud zijn? Welke rollen zijn er voor de andere stakeholders als verdelers, groothandelaars, installateurs, … ? Welke toegevoegde waarde kunnen ze brengen voor de klant en voor Philips?   

Spanningsveld

Belangrijke punten die ervaringsdeskundigen in de circulaire economie aangeven, zijn

  • aandacht voor de noden van de klant: op welk vlak kan je de klant ontzorgen? Welke problemen kan je voor hem oplossen?
  • de dienstverlening moet zowel financieel als duurzaam resulteren in een win-winsituatie: welk duurzaam karakter hangt er aan vast? Welk economisch/financieel model is van toepassing? 

Het vinden van zo’n model dat financiële en ecologische winst combineert met het ontzorgen van de klant is niet eenvoudig. Het identificeren van de gemeenschappelijke doelen van de klant, de producent en andere stakeholders kan helpen om haalbare stappen te identificeren.    

Meer weten over onze aanpak naar de circulaire economie? Leer er hier meer over! 

Experimenteert u ook met circulaire bedrijfsstrategieën ? Laat het ons weten! 

Een interview met Gert Roeckx, Country Manager Belux van Philips Lighting Belgium kan je lezen via deze link.