Reageer proactief op nieuwe milieuwetgeving, en behoud uw voorsprong!

De milieuwetgeving voor producten en productieprocessen verandert volop. Niet alleen Europees, maar vaak ook lokaal. Als maakbedrijf speelt u daar maar beter zo veel mogelijk vooraf op in, door uw processen innovatief aan te passen. Dat levert u alleen maar voordelen op.

Als u tijdig of zelfs op voorhand inspeelt op nieuwe milieumaatregelen - door te innoveren - zitten uw processen en producten meteen goed. Daardoor krijgt u bijvoorbeeld betere toegang tot de markt, verbetert uw bedrijfsimago, wordt de levenscyclus van uw product langer en verlaagt de total cost of ownership.

Bovendien is het goedkoper om op voorhand de nodige aanpassingen in uw processen door te voeren, dan ze nadien te moeten veranderen om concurrenten bij te benen. Zeker wanneer uw producten al op de markt zijn. Het aanpassingspotentieel is dan vaak nog zeer beperkt.


Opvolging is niet zo eenvoudig

De milieuwetgeving opvolgen die voor uw producten en processen van belang is, kan een moeilijke opdracht zijn. Want ze wordt steeds omvangrijker, complexer en strenger. En ze verschilt soms nationaal en regionaal. Bovendien formuleren de bepalingen niet altijd duidelijk op welke domeinen ze van toepassing zijn.

Bedrijfsleiders ervaren steeds meer de impact van strenge milieuwetgeving

Het risico wordt dus steeds groter dat maakbedrijven niet aan alle maatregelen voldoen, en daardoor producten ontwikkelen of blijven verkopen die niet (meer) conform de wetgeving zijn. Het aantal meldingen van non-compliance voor niet-voedingsproducten neemt dan ook jaar na jaar toe in de EU, zoals u in onderstaande grafiek ziet.

We helpen u verder

Om ervoor te zorgen dat u wel van alle milieuwetgeving op de hoogte blijft, zodat u er tijdig met de juiste technologische innovatie op kunt reageren, bouwen we samen met Agoria een nieuw aanbod uit. Daarbij focussen we op technologische producten met veel of sterk evoluerende regelgeving. 

Enkele mogelijke onderwerpen zijn: 

  • liften (veiligheid, energie-efficiënte)
  • verwarming, koeling en ventilatie (veiligheid, energie-efficiëntie)
  • verwerking van kunststoffen en composieten (additieven, emissies …)
  • metaalbewerking (veiligheid, energie-efficiënte)
  • land- en tuinbouwmachines (geluid, emissie, energie-efficiëntie)
  • industriële ovens (energie-efficiëntie, ecodesign)
  • industriële automatisatie bij bijvoorbeeld pompen (ecodesign, energie-efficiëntie)

Aan de ene kant zullen we individuele bedrijven bijstaan met best practices, tools en methodes, zodat ze snel en systematisch een nauwkeurig beeld kunnen opbouwen en behouden van de relevante regelgeving.

Daarnaast willen we kennis verspreiden die zich tot volledige doelgroepen richt. Bijvoorbeeld rond nieuwe regelgeving. Of over innovatieve technologieën om producten en processen aan te passen. Want die link is vaak moeilijk te vinden.

Waarbij moeten we u zeker ondersteunen?

Geef uw suggesties gerust door aan Thomas Vandenhaute, onze eigen specialist in ecologische productie, via thomas.vandenhaute@sirris.be of op +32 491 86 91 71. Of aan Dirk De Moor, normalisatie-expert bij Agoria, via dirk.demoor@agoria.be.

Meer info over ons aanbod volgt dit najaar.

 

Verwante artikels 

Tags: